Słownik łaciny kościelnej fraza POL

Wyszukiwarka - w kościelnym słowniku ŁACIŃSKO-POLSKI-im

Ks.Dr Alojzy Jougan Wydanie II z 1948r.

Słownik zawiera 27.tys 288 ineksów haseł łacińskich (linki do stron skanu w orginale-pliki jpg) lub gotowe polskie objaśnienie hasła łacińskiego w plikach html -klick na link objaśnienia.

Patrz kol A/B to odnośnik do kolumny na stronie orginalnego Słownika (strona 2-kolumnowa w orginalnym słowniku, jako pliki graficzne typu jpg.)

Znaczenia polskie (jako wynik wyszukiwania) są w odrębnych plikach formatu html (link do objaśnienia znaczenia) jako pliki tekstowe.

Wyszukiwanie Świętych,Błogosławionych,Czcigodnych jest poprzedzone kropką zgodnie z zapisem w orginalnym słowniku ,a następnie imię bądź nazwisko (S.B.V.) np:V.STANISLAUS KAZIMIERCZYK.

Kościelny słownik łacińsko-polski i jednocześnie encyklopedia-żywotów świętych (itp.) różni się zasadniczo od form standartowych słowników łacińskich.

Wyszukiwana "fraza polska" (dokładne wyszukiwanie)w wersji LIGHT może znaleźć się również jako wynik wyszukiwania w innych niż oczekiwana w stantardowym słowniku np. "udać się",znajdzie się w żywocie "Świętego",który zamierzał "udać się do.." (np.)S.JOANNES.

---------------------------------------------------------

Szukane wyrażenie polskie(lub słowo łacińskie zamiast polskiego)

Hasło lub zwrot polski wpisz w okno poniżej: np. Mariawici.

---------------------------------------------------------

Wyrazy wieloczłonowe wpisywane ze spacją typu np. śmierć od pioruna.

Po wpisaniu (min. 2-ch znaków, wielkość liter bez znaczenia) naciśnij przycisk Szukaj.

Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w odrębnym oknie

Klick na link wybranej strony hasła (w oknie wyniku wyszukiwania)wyświetli skan strony słownika (znaczenie,objaśnienie pliki w formacie jpg lub plik tekstowy-znaczenie w formacie html).(do wyboru forma wyświetlenia)

Najdłuższe wyrażenie łacińskie w słowniku(55 znaków)to:

MANIFESTATIONIS IMNACULATAE B.M.V.A SACRO NUMISMALE.