Słownik łaciny kościelnej fraza LATIN

Wyszukiwarka - w kościelnym słowniku ŁACIŃSKO-POLSKI-im

Ks.Dr Alojzy Jougan Wydanie II z 1948r.

Słownik zawiera 27.tys 288 ineksów haseł łacińskich (linki do stron skanu w orginale-pliki jpg) lub gotowe polskie objaśnienie hasła łacińskiego w plikach html -klick na link objaśnienia.

Patrz kol A/B to odnośnik do kolumny na stronie orginalnego Słownika (strona 2-kolumnowa w orginalnym słowniku, jako pliki graficzne typu jpg.)

Znaczenia polskie (jako wynik wyszukiwania) są w odrębnych plikach formatu html (link do objaśnienia znaczenia) jako pliki tekstowe.

Wyszukiwanie Świętych,Błogosławionych,Czcigodnych jest poprzedzone kropką zgodnie z zapisem w orginalnym słowniku ,a następnie imię bądź nazwisko (S.B.V.) np:V.STANISLAUS KAZIMIERCZYK.

Kościelny słownik łacińsko-polski i jednocześnie encyklopedia-żywotów świętych (itp.) różni się zasadniczo od form standartowych słowników łacińskich.

Wyszukiwana "fraza polska" (dokładne wyszukiwanie)w wersji LIGHT może znaleźć się również jako wynik wyszukiwania w innych niż oczekiwana w stantardowym słowniku np. "udać się",znajdzie się w żywocie "Świętego",który zamierzał "udać się do.." (np.S.JOANNES).

Przejdź do Słownika frazowego w Menu Głównym powyżej (wyszuk-POL) i wpisz słowo łacińskie zamiast polskiego. Słownik nr-2 jest bardziej uniwersalny,ponieważ posiada dodatkowe zwroty łacińskie użyte tylko w opisie znaczenia hasła głównego (pisane małymi literami),a nie ujęte w Wykazie-Indeksie słów zawartych w słowniku pisanych dużymi literami jako hasło główne.

Dla przykładu zwrot łaciński puerilc zawarty jest w haśle łacińskim DECUS i w tej wersji słownika wynik wyszukiwania tego zwrotu będzie negatywny.

---------------------------------------------------------

Szukane wyrażenie łacińskie

Hasło łacińskie wpisz w okno poniżej: (bez polskich znaków)

---------------------------------------------------------

Po wpisaniu (min. 2-ch znaków, wielkość liter bez znaczenia) naciśnij przycisk Szukaj.Wyrazy wieloczłonowe wpisywane ze ,spacją typu np. missa cantata.

Jeśli nie znajdziesz szukanego wyrażenia (w tym stylu słownika) przejdź tutaj =>Kościelny Słownik-wyszuk-POL i wpisz ponownie to samo wyrażenie łacińskie.

Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w odrębnym oknie

Klick na link wybranej strony hasła (w oknie wyniku wyszukiwania)wyświetli skan strony słownika (znaczenie,objaśnienie pliki w formacie jpg lub plik tekstowy-znaczenie w formacie html).(do wyboru forma wyświetlenia)

Najdłuższe wyrażenie łacińskie w słowniku(55 znaków)to:

MANIFESTATIONIS IMNACULATAE B.M.V.A SACRO NUMISMALE.