.

Wyszukiwarka - Nazwisk księży parafii katolickich

Baza zawiera 3.tys 288 nazwisk w oparciu o schematyzmy diecezjalne oraz wykazy dostępne w parafiach, jak również na podstawie podpisów w aktach metrykalnych danej parafii. (twórcy metryk parafialnych).Księża pełniący funkcje proboszcza,administratora,wikarego itp. w parafii.W bazie może brakować nazwisk księży pełniących jedynie funkcje hierarchów i dostojników kościelnych poza konkretną parafią.Nazwiska mogą powtarzać się ze względu na pełnienie w tym samym czasie kilku funkcji. np. w jednej proboszcz, a w innej administrator lub wikary.

---------------------------------------------------------

Szukane Nazwisko i Imię Księdza parafialnego

(wpisz w okna poniżej)

...Nazwisko

...Imię

---------------------------------------------------------

Po wpisaniu (min. 2-ch znaków, wielkość liter bez znaczenia ,ale NAZWISKO wymagane) naciśnij przycisk Szukaj. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w odrębnym oknie. Klick na link wybranego numeru parafii (wynik wyszukiwania) przenosi do Encyklopedii parafii katolickich w GENPARAF7 w celu uzyskania szerszych informacji o latach posługi ,pełnionej funkcji i np. dacie zgonu.,a np. funkcja wikarego ,przy dostępnym nazwisku proboszcza lub administratora parafii.(duet proboszcz,wikary).