Strona główna

Z GENPARAF7
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Baza-encyklopedia indeksowana jest przez roboty wyszukiwarek np. Google. Hasła można (Nazwy parafii ,Numery parafii ,Miejscowości i Nazwiska księży występujących w parafiach)

odnaleźć wpisując bezpośrednio w okna szukaj . Jak wyszukiwać na stronie opis w Menu Pomoc

Uwaga ogólna dla okna wyszukiwarki "Szukaj" tylko dla nazwiska Księży W okno wyszukiwarki nie wpisywać imion np. Kowalski Jan. Wyszukiwarka w takim przypadku uwzględni również wszystkie inne niepotrzebne nazwiska zawierające imię Jan.

Wynik wyszukiwania tego przykładowego nazwiska zostanie przedstawiony w formie (1.link do numeru ewidencyjny parafii -klik) a w rzędzie drugim nazwisko i imię. Zostaną również wyświetlone rekordy zawierające słowo "kowalski" np. dekanat Kowalski.  • Odrębna Wyszukiwarka zwracająca jedynie wynik NAZWISKO I IMIĘ Księdza znajduje się

tu.......http://znajdzprzodka.pl/kresKS_wysz.html (docelowo wszystkie nazwiska księży wpisane w Encyklopedii parafii dotyczące kresów RP). Wynik to linki do parafii (Nr_parafii) w której występuje NAZWISKO kresowego Księdza.

Tu należy się wyjaśnienie ! . Jest niewiele "starych przedwojennych" parafii (kuźni kadr) gdzie proboszczowie dopuszczają wikariuszy ("czeladników")do podpisywania aktów metrykalnych ,pomimo faktu iż to "ONI" (wikariusze) faktycznie dokonali ceremonii obrzędu chrztu, małżeństwa lub fizyczne uczestniczyli w pogrzebie naszego "przodka", oraz to "ONI" sporządzili metrykę (zapis w księgach metrykalnych bardzo często bez uwzględnienia nazwiska wikariusza).

Generalnie wikariusz to w/g dzisiejszej nomenklatury nazewnictwa "czeladnik" u "majstra". (generalnie wykonał czynność, ale podpisał metrykę wyłącznie uprawniony majster, czyli proboszcz lub administrator parafii).

Tu w wyszukiwarce w GENPARAF (nie kresowa choć włączone są parafie kresowe) umożliwia prześledzenie "kariery księdza" od wikarego do biskupa ,ale tylko na zasadzie posługi w danej parafii.(lecz nie hierarchy kościelnego, dzięki pochodzeniu (np. szlacheckiemu) lub koneksjom). Nowe wpisy z roku 2022 dotyczą diecezji płockiej i innych Diecezji (woj. mazowieckie) i będą uzupełniane o kolejne wpisy o dane z publikowanych metryk z Szwa(szukajwarchiwach) i innych metryk dostępnych w Internecie z Diecezji lub innych publikacji). Dużym błędem jest publikowanie przez diecezje (w większości) jedynie wykazu obecnych (powojennych księży) nazwisk księży posługujących w parafiach. Ludzi i internautów interesują również historie parafii ,opierające się na ludziach prowadzących te parafie (księżach przedwojennych dzięki którym mogą dzisiaj odszukać swoich przodków (zastępujących ówczesny Urząd Stanu Cywilnego - Ważne dla genealogii rodzin)- nie tylko przedstawianych obecnie na stronach internetowych historii "rozbudowy budynku Kościoła bądź cmentarza" . Twórcy metryk parafialnych (katolickie parafie) to głównie osoby (szczególnie księża wikariusze) którzy tworzyli dla potomnych bazę wiedzy o swoich przodkach dając możliwość ich odszukania przez genealogów i potomków. Szczególnie predysponowani w tej encyklopedii księża do 1939 r (potem ich funkcję przejmuje USC-PRL) i ich rola sprowadza się wyłącznie do roli księży katolickich (nie urzędników USC).

Apel do Diecezji Katolickich prezentujcie swoich wikariuszy (nie tylko proboszczów parafii -dużo przypadków kiedy parafia była wyłącznie po zarządzaniem administratorów bądź kom.) Skrót reprezentowany przez Parafię bądź Diecezję to prezentacja w historii parafii (jedynie proboszczów zasłużonych ze względu na rozbudowę parafii ) Owszem ważne w historii , lecz nie koniecznie w Genealogi [ obecnie poszukujących potomków ,szczególnie katolików}.

Parafie lubiane (ksiądz służył tam przeszło 50-lat , info dla ZUSU -(umarł na służbie w parafii -pracując do końca swojego życia). Parafie "zsyłki dla nieposłusznych bądź nie lubianych ,które nigdy nie osiągnęły statusu parafii z proboszczem. Tam co roku następowała zmiana prowadzącego akta metrykalne tj. wikariusz ,administrator parafii.

Wolontariusze z dorobkiem winni zarejestrować się w Encyklopedii Parafii(samodzielna edycja dorobku w/g wzorów)lub zgłosić swój dorobek do admina portalu na podane niżej adresy e-mail.


Nowi użytkownicy chcący utworzyć konto z możliwością edycji dla swoich wpisów, winni zarejestrować się poprzez e-mail Genparaf@wp.pl lub Genparaf@gmail.com

For bot's and scrapers -accessible for editing only for oryginal home page (autor)http://znajdzprzodka.pl/GENPARAF7/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna,any other no redirect.(polish operator's + mobile directly connect "one-hop")

  • Ilość haseł: 44 870
  • Ilość stron: 44 901

Kategorie