Skany,kopie,cenniki i ograniczenia w Archiwach Państwowych

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Skany,kopie,cenniki i ograniczenia w Archiwach Państwowych

Post autor: marksp » 11 listopada 2009, 10:43 - śr

Wybrane niektóre punkty pod kątem używania własnego sprzętu
z jednego z Archiwów Państwowych

3. Kopiowaniu własnym sprzętem nie podlegają:
1) materiały archiwalne wytworzone przed 1816 r.;
2) materiały archiwalne w złym stanie zachowania;
3) akta szczególnie cenne określone decyzją Dyrektora Archiwum;
4) materiały archiwalne posiadające kopię cyfrową i dostępne w Archiwum za opłatą określoną w § 13 pkt. 2.
4. Ilość kopii cyfrowych wykonanych własnym sprzętem przez jedną osobę (Zamawiającego) z ksiąg stanu cywilnego, kościelnych ksiąg metrykalnych lub ich duplikatów oraz z akt lub ksiąg gruntowych nie może przekroczyć w ciągu jednego roku kalendarzowego:
1) 10 zdjęć z jednego rocznika ksiąg stanu cywilnego (w tym skorowidzów);
2) 5 zdjęć z duplikatów metrykalnych ksiąg kościelnych, oryginalnych ksiąg kościelnych, ksiąg dysydentów, skorowidzów osobowych itp.;
3) jednej składki (tzw. Blatt) z ksiąg gruntowych lub katastralnych oraz wpisów dotyczących jednej nieruchomości w aktach gruntowych i katastralnych
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Archiwum może zezwolić na wykonanie większej ilości kopii cyfrowych z materiałów archiwalnych wymienionych w ust. 4.

§ 13. 1. Ustala się następujące ceny usług reprografii cyfrowej:
1) Zdjęcie cyfrowe wykonane przez użytkownika jego aparatem :

Wykonanie 1 zdjęcia, niezależnie od formatu dokumentu: opłata w zł
z akt (tekstu lub ikonografii) 1,00
ze zbioru bibliotecznego Archiwum 0,50Rozdział 5
Opłaty za wyszukiwanie informacji
§ 15. 1. W ramach usług archiwalnych Archiwum prowadzi poszukiwania dokumentów i informacji oraz udostępnia wyniki z archiwalnych baz danych.
2. Za usługę archiwalną nie może być uważane udostępnianie do wglądu w pracowni naukowej Archiwum baz danych stanowiących ewidencję zasobu włącznie z bazami tematycznymi.

Cena w zł za 1 godzinę
poszukiwań

-Wyszukiwanie dokumentów i informacji w aktach w języku polskim 40,00
-Wyszukiwanie dokumentów i informacji w aktach w języku obcym 100,00
-Udostępnianie tematycznych raportów z archiwalnych
baz danych - wydruk 1 strony A4 2,00
-Udostępnianie tematycznych raportów z archiwalnych
baz danych - transmisja elektroniczna - 1 MB 2,00Rozdział 6
Opłaty za odpisy lub kopie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania

§ 16. 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 Nr 28, poz. 240) za wykonanie kopii lub odpisów z dokumentacji przechowywanej w zbiorach Archiwum Państwowego pobierane są następujące opłaty:
1) za sporządzenie kopii świadectwa prac – 17 zł;

2) za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt. 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – 4 zł;

3) za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac – 4zł;

4) za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każda rozpoczętą stronę – 35 zł;

5) za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę – 8 zł;

6) za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) – 4 zł.

2. Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty - 200,00 zł;
3. Nie pobiera się opłat za kopie lub odpisy do celów emerytalno - rentowych wykonywanych z materiałów archiwalnych (zgodnie z § 4 pkt. 5 cennika).


Ps. Pytanie dodatkowe dla forumowiczów

Ile max czasu powinno zająć doświadczonemu archiwiście znającemu np. język rosyjski
aby przeszukać np. rocznik 1869 (w języku rosyjskim) składający się z 1500 metryk(np. urodzeń) który nie zawiera indeksu rocznego ? (założenie rozpoczyna od Nr 1 do 1500)
tekst średnio czytelny - poszukiwane nazwisko znajduje jako ostatnia poz.

Hedy Konecki
Nowy użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 10 czerwca 2010, 18:16 - czw

Re: Skany,kopie,cenniki i ograniczenia w Archiwach Państwowych

Post autor: Hedy Konecki » 04 sierpnia 2011, 00:00 - czw

marksp pisze:Wybrane niektóre punkty pod kątem używania własnego sprzętu
z jednego z Archiwów Państwowych

3. Kopiowaniu własnym sprzętem nie podlegają:
1) materiały archiwalne wytworzone przed 1816 r.;
2) materiały archiwalne w złym stanie zachowania;
3) akta szczególnie cenne określone decyzją Dyrektora Archiwum;
4) materiały archiwalne posiadające kopię cyfrową i dostępne w Archiwum za opłatą określoną w § 13 pkt. 2.
4. Ilość kopii cyfrowych wykonanych własnym sprzętem przez jedną osobę (Zamawiającego) z ksiąg stanu cywilnego, kościelnych ksiąg metrykalnych lub ich duplikatów oraz z akt lub ksiąg gruntowych nie może przekroczyć w ciągu jednego roku kalendarzowego:
1) 10 zdjęć z jednego rocznika ksiąg stanu cywilnego (w tym skorowidzów);
2) 5 zdjęć z duplikatów metrykalnych ksiąg kościelnych, oryginalnych ksiąg kościelnych, ksiąg dysydentów, skorowidzów osobowych itp.;
3) jednej składki (tzw. Blatt) z ksiąg gruntowych lub katastralnych oraz wpisów dotyczących jednej nieruchomości w aktach gruntowych i katastralnych
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Archiwum może zezwolić na wykonanie większej ilości kopii cyfrowych z materiałów archiwalnych wymienionych w ust. 4.

§ 13. 1. Ustala się następujące ceny usług reprografii cyfrowej:
1) Zdjęcie cyfrowe wykonane przez użytkownika jego aparatem :

Wykonanie 1 zdjęcia, niezależnie od formatu dokumentu: opłata w zł
z akt (tekstu lub ikonografii) 1,00
ze zbioru bibliotecznego Archiwum 0,50Rozdział 5
Opłaty za wyszukiwanie informacji
§ 15. 1. W ramach usług archiwalnych Archiwum prowadzi poszukiwania dokumentów i informacji oraz udostępnia wyniki z archiwalnych baz danych.
2. Za usługę archiwalną nie może być uważane udostępnianie do wglądu w pracowni naukowej Archiwum baz danych stanowiących ewidencję zasobu włącznie z bazami tematycznymi.

Cena w zł za 1 godzinę
poszukiwań

-Wyszukiwanie dokumentów i informacji w aktach w języku polskim 40,00
-Wyszukiwanie dokumentów i informacji w aktach w języku obcym 100,00
-Udostępnianie tematycznych raportów z archiwalnych
baz danych - wydruk 1 strony A4 2,00
-Udostępnianie tematycznych raportów z archiwalnych
baz danych - transmisja elektroniczna - 1 MB 2,00Rozdział 6
Opłaty za odpisy lub kopie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania

§ 16. 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 Nr 28, poz. 240) za wykonanie kopii lub odpisów z dokumentacji przechowywanej w zbiorach Archiwum Państwowego pobierane są następujące opłaty:
1) za sporządzenie kopii świadectwa prac – 17 zł;

2) za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt. 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – 4 zł;

3) za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac – 4zł;

4) za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każda rozpoczętą stronę – 35 zł;

5) za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę – 8 zł;

6) za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) – 4 zł.

2. Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty - 200,00 zł;
3. Nie pobiera się opłat za kopie lub odpisy do celów emerytalno - rentowych wykonywanych z materiałów archiwalnych (zgodnie z § 4 pkt. 5 cennika).


Ps. Pytanie dodatkowe dla forumowiczów

Ile max czasu powinno zająć doświadczonemu archiwiście znającemu np. język rosyjski
aby przeszukać np. rocznik 1869 (w języku rosyjskim) składający się z 1500 metryk(np. urodzeń) który nie zawiera indeksu rocznego ? (założenie rozpoczyna od Nr 1 do 1500)
tekst średnio czytelny - poszukiwane nazwisko znajduje jako ostatnia poz.


Witam Pana.
To też hciała bym wiedzieć.
Czekałam puł roku na odpowiedz z AP z Warszawy.Wreście pszyszła odpowiedz Archiwun
Grodzisk M. Znależli Akt ur. mojego pra,pra dziadka i Babci. Kazali mi małom sume
zapłacić.Natychmiast zapłaciłam. Kwitek wysłałam.czekałam dwa tygodnie,cisza.
2 czy 3 razy pytałam czy kwitek doszed. Odpowiedz pszyszła:Tag doszła mam mieć
cierpliwość bo copie muszom być ( jak dobże zrozumiałam) z kond indziej ściągniente.
To było około 3 mieśęcy temu . Ja czekam.
Pozdrawiam serdecznie
Pszepraszam pan wie że już 48l mieszkam w niemczech. :oops:
hedy konecki

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Skany,kopie,cenniki i ograniczenia w Archiwach Państwowych

Post autor: marksp » 04 sierpnia 2011, 08:38 - czw

No cóż poszukiwanie korzenni rodzinnych wymaga dużej cierpliwości.Opierając się na własnych doświadczeniach i obserwacjach ,udostępnienie on-line sporej ilości skanów metrykalnych spowodowało zwiększony popyt na wszelkiego typu usługi kserokopii ,odpisów itp..Jak to w życiu bywa ,wzrosło obciążenie Archiwów ale za tym nie poszedł wzrost ilości pracowników (etatów- jak zwykle brak środków).Przy takiej polityce termin 3 m-ce i i tak może wydawać się krótki.Nie chcąc siać "czarnowidztwa" może on w najbliższej przyszłości znacznie się wydłużyć.
Okres oczekiwania na otrzymanie takiego dokumentu będzie wynosił min 0.5 roku.
Dlatego wszystkie działania muszą być wyważone.Ktoś musi śledzić zależność -ilość udostępnionych metryk w "Internecie" z ilością napływających do Archiwum próśb o kopie,skany itp. ponieważ w efekcie końcowym może się to zupełnie "zakorkować" lub terminy znacznie się wydłużą.Radość z szybkiego odnalezienia metryki przodka (w darmowych skorowidzach-internetowych) przerodzi się we złość, na czas otrzymania kopii metryki ,aby odczytać zapisane tam informacje i uzupełnić swoje drzewko (o ile to tylko skorowidz a nie skan metryki).
Były proponowane na forum dla zarejestrowanych wolontariuszy (niewidoczne dla innych) rozwiązania które pomogłyby lub zaradziły pewnym sytuacjom.

Ps.Niektórzy pomimo umieszczenia całej metryki-treść (nie skorowidza) mimo wszystko piszą o przesłanie kopii z Archiwum.Czym ta kopia będzie się różniła nie mam pojęcia -od ściągnięcia sobie na własny dysk tej zamieszczonej.Być może chodzi o jakieś dodatkowe potwierdzenia ,pieczątki Archiwum podpisy ,zaświadczenia autentyczności itp.
To wszystko to procedury -zapisanie w korespondencji przychodzącej ,realizacja i inne dodatkowe czynności -korespondencja,cenniki i sprawdzanie zapłaty za usługę itp.
Wszystko to stracony czas na konieczną biurokrację.

ODPOWIEDZ