MAREK_GRAB

Statistics — MAREK_GRAB

This family tree was last updated on January 18, 2019.

Individuals
Males
129
47.1%
Females
145
52.9%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
354
Total users
1
Latest birth year
1905
This information is private and cannot be shown.
Average age at death
34
Males: 34   Females: 33
Family with the most children
12
Average number of children per family
3.33
News
January 16, 2018 - 2:27:23 p.m.

Wygodny w używaniu i zapisywaniu danych z parafialnych ksiąg metrykalnych NR IDENTYFIKACYJNY PARAFII (uwaga do siedziby parafii przynależą miejscowości które nie posiadają oddzielnego nr-u identyfikacyjnego np. Wola Boglewska i inne).Nr parafii (jako miejsce sporządzenia aktu metrykalnego) zawarty jest w nawiasie kwadratowym -link do info o parafii w GENPARAF7.[00663]Grabów

Zapisy w notatkach diagramowych: (Wybrać zakładkę Notatki)

Uwaga!  Zakładka Notatki występuje w Menu Osoby i jest widoczna w trybie niezalogowanego gościa ,tylko pod warunkiem, że taka notatka (zapis Nr aktu metrykalnego i Nr-u parafii) fizycznie istnieje.
Domyślne ustawienia (programu) to brak zapisu i wówczas również brak zakładki Notatki.Można dokonać wpisu np. "brak danych" w pliku gedcom (NOTE) i zakładka będzie widoczna w menu dla każdej osoby bez względu na to co zostało tam zapisane.Ważne istnienie linii NOTE w pliku ged.

M00002/1854[00008]. to:

Kolejno M (rodzaj zdarzenia U,M.Z): 00002 Nr aktu:/1854 rocznik księgi zdarzenia: [00008] Nr identyfikacyjny parafii w której sporządzono akt metrykalny.

Hierarchia Mejsc (skrót linkowy) w diagramach np [00008] pozwala na szybkie przeniesienie się do "parafii" i wyświetlenie Nazwisk ,w której mają miejsca FAKTY małżeństw,narodzin i zgonów..

Dla przykładu zapis może mieć postać. Kowalski Jan Akt U15/1870[00008] Akt M2/1910[00005] Akt M138/1939[13102] Akt Z234/1940[00120].

Favorites
Slide show
This family tree has no images to display.
On this day
No events exist for today.