CICHOCKI_Warszawa

Statistics — CICHOCKI_Warszawa

This family tree was last updated on January 11, 2019.

Individuals
Males
1,189
50.6%
Females
1,162
49.4%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
5,072
Total users
1
News
Drzewo genealogiczne Nazwiska z całej parafii
January 19, 2018 - 9:11:34 a.m.

Tricki i Tipsy

Użytkownik Webtrees (zalogowany) może eksportować całe drzewo (np.Cichocki_Warszawa 2195 osób) do pliku *.ged (GEDCOM).Domyślnie plik ten kodowany jest w UTF-8.(Dostępna jest również opcja kodowania znakóww ISO8859-1 ,czyli LATIN-1). Język polski wymaga ISO8859-2 (LATIN-2).

Import tego pliku (GEDCOM) do własnego programu off line(plik wykonywalny typu exe)Np.FTB itd. będzie wymagał konwersji z UTF-8 na np.ANSI z kodowaniem Windows1250 (jeśli używany program własny) nie posiada automatycznego rozpoznawania i prawidłowego przekodowania do LATIN-2.
Przekodowanie jest czynnością prostą np.za pomocą notepad++.

Większość dostępnych programów do drzew genealogicznych (typu off line) posiada standartowy podział na gałęzie rodzin,czyli praktycznie ograniczona ilość wyświetlenia prostokątnych diagramów członków danej rodziny (gałęzi).

Aby wyświetlić np.w omawianym wyżej przypadku,wszystkie prostokąciki diagramu (2195 osób,836 rodzin) na jednym Ekranie (Formatce ),można użyć programu (off line) Great Family v.2.2. (nie ma znaczenia czy rodziny są ze sobą spokrewnione, czy łączy ich jedynie wspólne nazwisko lub nazwisko podobne).

Proponowany program od dawna jest już nie modernizowany i posiada jedną zasadniczą wadę tzn.Forma notatki (w Gedcomie "NOTE") sporządzana jest jako odrębny plik typu txt.Jest i na to rada.Należy wykorzystać dostępne w tym programie (GF) pola o nazwie "Occupation-zawód" i kolejne pole "Source".

Przy imporcie/exporcie z tego programu (GF v2.2) do plików ged (Gedcom) "Source" służy do przchowywania (edytowania) zapisu typu notatka (przekształcenie na NOTE) np Akt U134/1850[00180],Akt M0002/1875[00144],Akt Z1200/1900[00147].Inaczej wspólna "NOTE" dla danej osoby,w której wymienione są n-ry aktów dotyczących Urodzenia,Małżeństwa i Zgonu ,rocznik księgi oraz w nawiasie kwadratowym nr identyfikacyjny parafii w której sporządzono akt-dokument.

Powyższe przeznaczone jest dla b.dużych drzew np.10 tys rekordów bazy danych dotyczących wybranego Nazwiska z parafi np.miejskiej (Warszawa) z okresu 100 lat,gdzie łączna ilość wszystkich sporządzonych aktów (i inne nazwiska) w tym okresie
wynosi np.500tys.

 

Występujące w diagramach parafie warszawskie
January 16, 2018 - 1:00:03 p.m.

W hierarchii miejsc (lista)  występują parafie warszawskie:

 

00210 Parafia p.w. Wszystkich Świętych
00147 Parafia p.w. Św.Andrzeja Apostoła
00380 Parafia p.w. MB Loretańskiej
00145 Parafia p.w. Św.Aleksandra
00136 Parafia p.w. Narodzenia NMP
00144 Parafia p.w. Św.Jana Chrzciciela
00137 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP
00196 Parafia p.w. Św.Stanisława BM
00154 Parafia p.w. Św.Barbary
00204 Parafia p.w. Trójcy Świętej
00151 Parafia p.w. Św.Antoniego z Padwy
18000 Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego

 

Należy pamiętać o zasadzie :

Miejscowości w metrykaliach nie zawsze pokrywają się z miejscowościami usytułowania parafii.W różnych okresach czasowych przynależność danej miejscowości-zdarzenia może być zapisana w kilku sąsiednich parafiach.

Bywają przypadki,że nawet małe miejscowości w tym samym czasie (okresie) przynależą do więcej niż jednej parafii.(duże miasta to prawie reguła).

Powołując się na akty metrykalne jako dokumenty potwierdzające zapisany FAKT(zdarzenie) o wiele ważniejszym  od nazwy miejscowości (zdarzenia) jest Parafia w której odnotowano w księgach ten FAKT.

Zapisy w notatkach diagramowych:

M00002/1854[00180].

Kolejno M (rodzaj zdarzenia U,M.Z): 00002 Nr aktu:/1854 rocznik księgi zdarzenia: [00180] Nr identyfikacyjny parafii

Hierarchia Mejsc (skrót linkowy) w diagramach np [00144] pozwala na szybkie przeniesienie się do "parafii" i wyświetlenie Nazwisk ,w której mają miejsca FAKTY narodzin i zgonów..

W notatkach NOTE (zakładki0 są adresy (Nazwy ulic warszawskich).

W żódłach podane są kolejno nr metryk zgodnie z przedstawionym powyżej zapisem

Pozistawiając przy przeglądaniu osób (Nazwisk) zaznaczoną zakładkę Żródło widoczne są natychmiast wszystkie metryki dotyczące tej OSOBY.

Wygodny w używaniu i zapisywaniu danych z parafialnych ksiąg metrykalnych NR IDENTYFIKACYJNY PARAFII

Parafie polskie i kresowe

Favorites
Slide show
This family tree has no images to display.
On this day
No events for living individuals exist for today.