CICHOCKI_WARSZAWA

Statistics — CICHOCKI_WARSZAWA

This family tree was last updated on February 2, 2022.

Individuals
Males
1,378
49.8%
Females
1,388
50.2%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
5,853
Total users
1
News
Występujące w diagramach parafie warszawskie
February 2, 2022 - 7:35:21 p.m.

W hierarchii miejsc (lista)  występują parafie warszawskie:

00210 Parafia p.w. Wszystkich Świętych
00147 Parafia p.w. Św.Andrzeja Apostoła
00380 Parafia p.w. MB Loretańskiej
00145 Parafia p.w. Św.Aleksandra
00136 Parafia p.w. Narodzenia NMP
00144 Parafia p.w. Św.Jana Chrzciciela
00137 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP
00196 Parafia p.w. Św.Stanisława BM
00154 Parafia p.w. Św.Barbary
00204 Parafia p.w. Trójcy Świętej
00151 Parafia p.w. Św.Antoniego z Padwy
18000 Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego

 

Należy pamiętać o zasadzie :

Miejscowości w metrykaliach nie zawsze pokrywają się z miejscowościami usytułowania parafii.W różnych okresach czasowych przynależność danej miejscowości-zdarzenia może być zapisana w kilku sąsiednich parafiach.

Bywają przypadki,że nawet małe miejscowości w tym samym czasie (okresie) przynależą do więcej niż jednej parafii.(duże miasta to prawie reguła).

Powołując się na akty metrykalne jako dokumenty potwierdzające zapisany FAKT(zdarzenie) o wiele ważniejszym  od nazwy miejscowości (zdarzenia) jest Parafia w której odnotowano w księgach ten FAKT.

Zapisy w notatkach diagramowych:

M00002/1854[00180].

Kolejno M (rodzaj zdarzenia U,M.Z): 00002 Nr aktu:/1854 rocznik księgi zdarzenia: [00180] Nr identyfikacyjny parafii

Hierarchia Mejsc (skrót linkowy) w diagramach np [00144] pozwala na szybkie przeniesienie się do "parafii" i wyświetlenie Nazwisk ,w której mają miejsca FAKTY narodzin i zgonów..

W notatkach NOTE (zakładki0 są adresy (Nazwy ulic warszawskich) na których zamieszkiwali Nasi przodkowie w chwili np. urodzenia dziecka ,śmierci.

W żódłach podane są kolejno nr metryk zgodnie z przedstawionym powyżej zapisem

Pozistawiając przy przeglądaniu osób (Nazwisk) zaznaczoną zakładkę Żródło widoczne są natychmiast wszystkie metryki dotyczące tej OSOBY.

Wygodny w używaniu i zapisywaniu danych z parafialnych ksiąg metrykalnych NR IDENTYFIKACYJNY PARAFII

Parafie polskie i kresowe

 

Drzewo genealogiczne Nazwiska z całej parafii
February 2, 2022 - 7:28:14 p.m.

Tricki i Tipsy

Użytkownik Webtrees (zalogowany) może eksportować całe drzewo (np.Cichocki_Warszawa 2195 osób) do pliku *.ged (GEDCOM).Domyślnie plik ten kodowany jest w UTF-8.(Dostępna jest również opcja kodowania znakóww ISO8859-1 ,czyli LATIN-1). Język polski wymaga ISO8859-2 (LATIN-2).

Import tego pliku (GEDCOM) do własnego programu off line(plik wykonywalny typu exe)Np.FTB itd. będzie wymagał konwersji z UTF-8 na np.ANSI z kodowaniem Windows1250 (jeśli używany program własny) nie posiada automatycznego rozpoznawania i prawidłowego przekodowania do LATIN-2.
Przekodowanie jest czynnością prostą np.za pomocą notepad++.

Większość dostępnych programów do drzew genealogicznych (typu off line) posiada standartowy podział na gałęzie rodzin,czyli praktycznie ograniczona ilość wyświetlenia prostokątnych diagramów członków danej rodziny (gałęzi).

Aby wyświetlić np.w omawianym wyżej przypadku,wszystkie prostokąciki diagramu (2766 osób,836 rodzin) na jednym Ekranie monitora (Formatce ),można użyć programu (off line) Great Family v.2.2. (nie ma znaczenia czy rodziny są ze sobą spokrewnione, czy łączy ich jedynie wspólne nazwisko lub nazwisko podobne).

Proponowany program od dawna jest już nie modernizowany i posiada jedną zasadniczą wadę tzn.Forma notatki (w Gedcomie "NOTE") sporządzana jest jako odrębny plik typu txt.Jest i na to rada.Należy wykorzystać dostępne w tym programie (GF) pola o nazwie "Occupation-zawód" i kolejne pole "Source".

Przy imporcie/exporcie z tego programu (GF v2.2) do plików ged (Gedcom) "Source" służy do przchowywania (edytowania) zapisu typu notatka (przekształcenie na NOTE) np Akt U0134/1850[00180],Akt M0002/1875[00144],Akt Z1200/1900[00147].Inaczej wspólna "NOTE" dla danej osoby,w której wymienione są n-ry Aktów metrykalnych dotyczących Urodzenia,Małżeństwa i Zgonu ,rocznik księgi oraz w nawiasie kwadratowym nr identyfikacyjny parafii w której sporządzono akt-dokument.

Powyższe przeznaczone jest dla b.dużych drzew np.10 tys rekordów bazy danych dotyczących wybranego Nazwiska z parafi np.miejskiej (Warszawa) z okresu 100 lat,gdzie łączna ilość wszystkich sporządzonych aktów (i inne nazwiska) w tym okresie.
 

Favorites
Info
Info dla odwiedzających

Drzewo genealogiczne zawiera obecnie 2766 osób i 1048 rodzin. Rodziny bardzo często są ze sobą nie powiązane w diagramach ,pomimo że istnieje fizyczna więź rodzinna .Skromne dane wpisywane w ówczesne metryki nie pozwalają na identyfikację już wpisanej rodziny (szczególnie dotyczy to osób które przybyły do Warszawy i zawarły np związek małżeński w parafii warszawskiej) i powiązanie dwóch  lub więciej gałęzi rodzinnych które powinny stanowić całość.

Dla ułatwienia w NOTATKACH przypisanych do poszczególnych osób często można znależć informację o zamieszkaniu na konkretnej ulicy warszawskiej.Przy spisanych wielu metrykach można prześledzić przemieszczanie się przodka w Warszawie.

W celu ograniczenia ilości osób w drzewie genealogicznym uwzględniono jedynie osoby (rodziców) noszących nazwisko Cichocki. Żony Cichockich noszących nazwisko rodowe inne niż wymienoine nie posiadają uwzględnionych rodziców , to samo dotyczy mężów kobiet Cichockich.

Dla użytkowników dostępne są pliki GED i pliki Excela ułatwiający sortowanie po datach rozpoczynających się w jednakowym systemie rozpoczynającym się rokiem np.1900 May 20

Osoby odwiedzające portal w poszukiwaniu swoich przodków ,a znający możliwość powiązania rozczłonkowanych gałęzi proszeni są o kontakt e-mailowy.

Slide show
This family tree has no images to display.
On this day
No events for living individuals exist for today.