STATUT poprawiony

Moderatorzy: marksp, JanuszStankiewicz

bezet

Re: STATUT poprawiony

Post autor: bezet » 12 października 2009, 01:05 - pn

Marku,dziękuje za zwrócenie uwagi na ewidentne
braki uregulowań.Starałem się je uzupełnić.Myślę,że bez względu
na przyjęte przez inne T.G. rozwiązania,my powinniśmy dać przykad
przywiązania do wysokich standardów etycznych.
W zaczynającym się tygodniu,przyjrzę się dokładnie wszystkim
paragrafom,by ich uregulowania były precyzyjne i wyczerpywały
wszystkie możliwe do przewidzenia sytuacje.
Proszę o dalsze uwagi ,byśmy mogli zredagować dobry Statut
Zamieściłem propozycję powołania Komisji Etyki
Proszę o zglaszanie uwag i propozycji do projektu Statutu
Pozdrawiam

Z

bezet

Re: STATUT poprawiony

Post autor: bezet » 12 października 2009, 14:23 - pn

Prosze Państwa
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na niektóre przepisy projektu Statutu.W tej propozycji wprowadziłem drobne uściślenia
i opis spraw ,którymi zajmie się,najprawdopodobniej , Komisja Etyki
i Sąd Koleżeński. Katalog spraw, właściwy dla Sądu Kolezeńskiego ,
zostanie określony w jego Statucie.Komisja Etyki będzie
kierować się w dużej mierze zasadami etycznymi, przyjętymi
w naszym kręgu kulturowym i omówionymi w pracach polskich
i europejskich etyków.W sposobie wyłonienia Komisji Etyki jest
wyrażona troska, o jej jak najszersze poparcie przez członków Towarzystwa. Jest to odpowiedź na obawy
płynące ze strony PolskiegoTowarzystwa Genealogicznego ,
jak i ze strony doświadczonych genealogów z Kraju,posiadających niewłasciwy obraz naszej inicjatywy. W kontekście ochrony
naszego Stowarzyszenia przed możliwością,choćby teoretycznego, wystąpienia zakłóceń w działalności spolecznej,zostały wprowadzone
zapisy pragrafów nr 25 oraz nr 26.W tych paragrafach są przepisy
wykluczające wtargnięcie komercji w nasze szeregi,nawet
w zawoalowanej formie.Silną bronią przeciwko takiemu wtargnięciu
jest Komisja Etyki i Sąd Koleżenski,który ma prawo rozpatrywać
wystąpienia członków Stowarzyszenia przeciwko interesowi
Towarzystwa i przeciwko genealogii polskiej.
Działalność tych dwu organów Maz.T.G.(lub także innej nazwy tego Stowarzyszenia ,ktróra nie została jeszcze przesądzona),jest gwarancją utrzymania właściwego profilu etycznego Towarzystwa.
Sąd Koleźeński i Komisja Etyki są niezależnymi organami,stojącymi
na straży interesu społecznego w Maz.T.G. i nie może być
najmniejszych wątpliwości ,że interes ten nie poniesie strat,
w związku z obecnością w naszych szeregach kolegów zajmujących sie zawodowo genealogią. Wręcz przeciwnie,koledzy ci,
posiadający dużą wiedzę genealogiczną, mogą tę wiedzę przekazywać mniej doświadczonym koleżankom i kolegom, dla lepszego prowadzenia spraw społecznych w Stowarzyszeniu,
dla dobra genealogii polskiej.Wszyscy sceptycy mogą wnosić
konkretne propozycje zapisów statutowych,jak również mogą przystąpić do naszej inicjatywy, współtworzyć i kształtować przyszłe Stowarzyszenie.Jestesmy otwarci na dyskusję z naszymi oponentami na naszych stronach.Proszę Państwa ,proszę nie pisać
wyłącznie o hipotetycznych obawach,prosimy także o rady Państwa dla naszej inicjatywy,także te przyjazne nam,płynące z troski Państwa o mazowiecką i podlaską genealogię.W naszych szeregach jest miejsce dla każdego, kto chce pracować.
Pozdrawiam sympatyków naszej inicjatywy
Z.

ODPOWIEDZ