Wstęp

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Wstęp

Post autor: marksp » 26 kwietnia 2013, 09:16 - pt

Z informacji podstawowych:
Po ustawieniu skali mapy cmentarza 1:1000 należy użyć programu do przechwytywania ekrany (dokładnie region)
Polecany program to HyperSnap np.v.6.12.01 .W ustawieniach programu do zrzutu ekranu wybrać opcję 600x600 DPI bez zapisu kursora.

Dla mapy jedynie orientacyjnej nie są potrzebne dane punktów typu GPiS (wystarczą kontury muru cmentarnego wyznaczającego granice cmentarza)
i pomiary (na opcji mapy) w metrach kilka punktów dla obszarów różnych od kwadratu i prostokąta (obszar bryły o różnych bokach).Odległości poszczególnych
punktów potrzebne są jedynie do wyznaczenia obszaru całkowitego (jeśli chcemy podać w informacjach) np. który lokalny cmentarz (pobliskie porównywalne wielkościowo)
jest większy obszarowo i np. odległości poszczególnych bram wejściowych (dla cmentarzy większych).Całość mapy można zwymiarować podając w metrach odległości między
punktami.(2-gi taki sam zrzut ekranowy z podanymi wymiarami).

Z mapy typu ORTO (wybór wersji) wybieramy opcję "mierz odległość" pmiędzy poszczególnymi punktami granic cmentarza.
Dla map skalowanych (programy do profesjonalnego robienia map) dostępne są dane dotyczące wybranego standartu współrzędnych mapy np.(EPSG 2180) które
są zapisywane w bazie danych jako np X:439691,92 Y:637924,99 N:51st 48min 23.53sek (51.48.23,53) E:21st 4min 22sek.
Każdy obiekt umieszczony na mapie ma dane zapisane w odpowiedniej bazie.

Dla map typu orientacyjnego(wykorzystywane na stacjonarnym komputerze domowym) ze zwróceniem uwagi szczególnie na rozmieszczenie nagrobków i
możliwością opisu tych nagrobków ,dane GPS nie są takie istotne.
(amatorskie wykonanie bez możliwości posługiwania się np aplikacjami wykorzystujące funkcje GPS np. telefony komórkowe).

Zrzuty ekranowe (grafika) są jedynie wizualnym odwzorowaniem obszaru cmentarza.Poszczególne nagrobki (w bardzo dużym powiększeniu mapy) również posiadają
swoje współrzędne dla osi X i Y.Dla uproszczenia np. dane prostokąta jako odwzorowania położenia nagrobka na całej mapie cmentarza.

Większość wiejskich cmentarzy parafialnych (nie prowadzących komputerowego systemu ewidencji nagrobków) nie ma również numeracji nagrobków ,alejek,kwater itp.
Dla map orientacyjnych ,autor mapki musi nanieść obiekty (nagrobki) oraz ponumerować samodzielnie.Bez wykonania tej czynności kliknięcie na danym
obiekcie (nagrobek widoczny na grafice ogólnej mapki) nie da możliwości wyświetlenia informacji o tym nagrobku (osób pochowanych w tym miejscu) oraz
np. zdjęcia fotograficznego płyty nagrobka.Dużym utrudnieniem jest niesymetryczne usytuowanie obiektów (np rozmieszczenie położenia 5000 grobów na terenie cmentarza)
Z pewnością przydatne będzie posiłkowanie się fotografiami wykonanymi podczas wizyty na cmentarzu.Nie wszystkie obiekty są widoczne dokładnie na mapie graficznej
(widok z góry) np.groby ziemne lub opuszczone-zaniedbane.

cdn...

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Wstęp

Post autor: marksp » 02 maja 2013, 11:54 - czw

Kolejnymi elementami są same nagrobki .W programach do wizualizacji (wirtualny spacer) realizowanych za pomocą składanych panoram (duża ilość zdjęć w różnych ujęciach) można stworzyć wrażenie typu googlowskiego view street ,ale forma ta nie nadaje się do celu pokazania wszystkich nagrobków (odczytania starych tablic nagrobkowych) jedynie z perspektywy poruszania się po alejkach i wyraźnych ścieżkach cmentarnych.Np odległości z przykładu 2-go pomiędzy alejkami , oraz różne usytuowania grobów i nagrobków wymagają poruszania się wąskimi przejściami między poszczególnymi grobami ,aby stanąć na wprost tablicy z napisem (widok nie zasłonięty nagrobkiem poprzedzającym).
W przyszłości ,dostępność tanich cyfrowych aparatów fotograficznych wykonujących jednocześnie trójwymiarowy model fotografowanego nagrobka (3D) w jakimś popularnym formacie np.3ds, pozwoli na wstawianie już w gotowe programy
konkretnego i dokładnie odwzorowanego nagrobka (dziś dostępna bardzo szeroka gama wzorów i modeli nagrobków).

Używając współcześnie dostępnych narzędzi (nie komercyjnych i specjalistycznych drogich programów do wykonywania modeli 3D) można użyć formy zastępczej nie tworząc realistycznego wizerunku konkretnego wzoru nagrobka (bardzo czasochłonne) ,a posługiwać się elementem(obiektem) zastępczym typu prosty wzór: grób pojedyńczy, podwójny,grób murowany,grób ziemny,obelisk itp. zachowując jedynie rozmiary i proporcje w stosunku do zajmowanej powierzchni (realnie na mapie skalowanej jako widok z góry).Formy takie znane są od lat gdzie np w schematach elektrycznych,elektronicznych i innych, używa się symbolu Tranzystora o różnych polaryzacjach stosując jedynie jego symbol(nazwę) bez pokazywania jak wizualne wygląda.Podobnie na mapach kartograficznych używane są jedynie symbole obiektów na niej rozmieszczone.

Ważnym elementem tegoż obiektu zastępczego (grobu,nagrobka) jest możliwość wyświetlenia opisu (kto pochowany,dane i inne niezbędne) oraz fotografii tegoż nagrobka w dostępnej obecnie formie obrazka 2D.

Przy proponowanej technice wirtualnego spaceru dającego możność poruszania się pomiędzy (nie tylko po alejkach) poszczególnymi grobami można dotrzeć praktycznie bezpośrednio do każdego obiektu(grobu) i stanąć bezpośrednio przy tym obiekcie realizując jednocześnie np. funkcję zapalenia znicza lub położenia kwiatów).

Kolejne lekcje oznaczanie kwater,grobów ,alejek ,bram itp

ODPOWIEDZ