Warszawskie bazy metrykalne

wymiana doświadczeń genealogicznych - informacje, pytania, problemy

Moderatorzy: marksp, JanuszStankiewicz

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Warszawskie bazy metrykalne

Post autor: marksp » 14 kwietnia 2012, 14:15 - sob

Dotyczy rekonstrukcji aktów małżeństw z parafii Nawiedzenia NMP (nowomiejska-brakujące roczniki ksiąg małżeństw) na podstawie aneksów do akt małżeństw.

Po wstępnej analizie rocznika 1849 (aneksy-dostępne) okazało się ,że prawdopodobnie o ile nie odnajdą się (jeśli istnieją) pozostałe aneksy (kończący na 115 tj.m-c czerwiec) ,odtworzenie całego rocznika będzie praktycznie niemożliwym.Roczniki poprzedzające 1849r zawierają ponad 200 aktów (średnio) .

Na podstawie aneksów z1849r (prace na ukończeniu) i dobrej bazie danych z parafii pomimo szczątkowych informacji w postaci jedynie o odbytych zapowiedziach (z podaniem nazwisk) można na podstawie innych metryk zrekonstruować większość informacji .W formie wyszukiwawczej również "po kądzieli" tj. Nazwiska rodowe kobiet (pani młoda) ,nazwiska rodowe matek ,ex-małżonkowie ich imiona i nazwiska (dla owdowiałych i rozwiedzionych),daty ślubów.
Nie ma reguły co do konieczności (wymóg) przedstawiania do aktu ślubu innych metryk (aktów zgonów,rozwodów) ex-małżonków,metryk urodzeń.Dość często w oparciu jedynie o zeznania świadków. Do niektórych aktów jest po kilka różnych załączników,a dla innych brak jakichkolwiek załączników.

Z oczywistych względów rekonstrukcja nie będzie w 100% zgodna (w przypadku odnalezienia orginalnej księgi małżeństw) chodzi o nr aktów (choć są przypisane aneksy do konkretnych numerów sporządzonych aktów) .Numeracja kolejna nie równa się chronologii dat ślubów np. Akt nr53,56 to 14.02.1849 a akt Nr55 to 15.02.1849

Przykład (wzór) podany w tym wątku.

0040...1949.02.06...Ostaszewski...Józef "i" Orłowska zd.Schramm...Julianna
ż1 Ostaszewska zd.Zielińska Ludwika .... m1 Orłowski Wincenty

ostatni:
0115 ....Klimkowski...Stanisław "i" Bartosiewicz....Magdalena

Kolumny to: Nr aktu(z aneksu),Data ślubu,Nazwisko p.młodego ,Nazwisko p.młodej , ex małżonkowie: ż1-dotyczy poprzedniej żony ,m1 -poprzedni mąż ,dodatkowo w opracowaniu rozszerzonym nazwisko rodowe(matek) i imiona rodziców.


Ps. z uwag praktycznych -dość częste zamiany kolejności imion w stosunku do załączanych metryk chrztów (orginałów) ,oraz zapisywanie już uwspółcześnionych (do czasów sporządzania metryki) nazwisk (niektóre dość mocno zniekształcone w zapisie w stosunku do załączonej metryki urodzenia). Różnice pomiędzy urzędową księgą (brakującą) a rekonstrukcją mogą również polegać na ostatecznej wersji zapisanego nazwiska (3 dostarczone dokumenty ,a w każdym inny zapis nazwiska- często spotykane).


dodane 16.04.2012
Prace nad wersją podstawową (zakończone) tj. wstrzymane do chwili uzyskania materiałów do kompletacji 2-giej połowy roku 1849 (wersja rozszerzona o dane rodziców uzupełniana na bieżąco na podstawie bazy danych i innych metryk)

Akt Nr 27,32,33,42,54,80,87,94,112 wymagają uzupełnień-Nazwiska współmałżonka -większości mężczyzny (brak również zaświadczeń z odbytych zapowiedzi ,prawd. współmałżonek pochodzi z parafii Naw.NMP i wówczas informacje o zapowiedziach znajdują się w orginalnym akcie małżeństwa ,drugi zaś nie dostarczył ze swojej parafii zaświadczenia lub oparte jest jedynie na protokołach znania przez świadków).


Główny problem polega na tym ,że jest to "dziura" kolejnych 3 roczników (wszystkie zdarzenia).Brak pewności że biorący ślub w 1949 nie brał go ponownie (jako wdowiec,rozwiedziony) w kolejnym brakującym roczniku z innym partnerem.

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Warszawskie bazy metrykalne

Post autor: marksp » 27 kwietnia 2012, 10:32 - pt

O wyższości metody indeksowania z metryk-skany (weryfikacja treści) w stosunku do indeksowania ze spisów rocznych (zawartych na końcu rocznika ) wspominano już wielokrotnie.(osoba która sporządzała dawniej taki spis roczny dokłada swój błąd). Sugerując się w poszukiwaniach takim spisem-rocznym ,dość często prowadzi to w skutkach do braku możliwości odnalezienia poszukiwanej osoby-nazwiska,pomijając nawet brak w takich spisach (najczęściej) nazwiska rodowego lub statusu (wdowiec,wdowa itd.) co uniemożliwia w większości przypadków wyszukiwanie "po kądzieli".

Szczególnie należy zwrócić uwagę na nazwiska z końcówką inną niż "ki" i "ka"
(nie zawsze skuteczne rozróżnienie płci zgodnie z nazwiskiem np.Konopka i pomyłka w imieniu)
Dla przykładu parafia Św.Jana rocznik 1870 (zgony)
Tylko 2 (zauważono wiele innych)

Akt nr110 Paskiewicz Feliks -to nie mężczyzna ,a kobieta Feliksa (wdowa) zd.Abramowicz Szukanie nazwiska Abramowicz ("po kądzieli" rodowym) niemożliwe.Założenie-pomyłka w imieniu mało istotna.(choć znacząca)

Akt nr127 Lechnert Józef ,jak wyżej Józefa (wdowa) zd.Brzezińska

A pomyłka już indeksującego to np akt 474 gdzie Antonina Poltz to mężczyzna -Antoni Poltz (w regestrze prawidłowo)

Przy zastosowaniu dla aktów małżeństw i zgonów kolumny małżonek(małżonkowie poprzedzający) w rodzaju zdarzenie(dotyczące rocznika) eliminuje te błędy i pozwala na szukanie "po kądzieli" nawet małżonków którzy nie zawierali małżeństwa w parafiach warszawskich ,a po przeprowadzce do W-wy tu zmarli (np.bezdzietnie).

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Warszawskie bazy metrykalne

Post autor: marksp » 01 maja 2012, 09:50 - wt

Przykład jednego z trudniejszych roczników-zgony (1893)z parafii Nawiedzenia NMP .
Spis brakujących liter w skorowidzu rosyjskim (O-JA w systemie ZOSIa).Zamieszczono 195 nazwisk w porządku alfabetycznym .(tylko brakujące w spisie z 461-całość) na :http://www.znajdzprzodka.pl

Specjaliści od indeksacji z pewnością wiedzą że istnieją jeszcze trudniejsze roczniki.(oprócz urwanych skorowidzów tylko w języku rosyjskim,braku transkrypcji nazwisk w języku polskim,braku podpisów pod aktami ,dochodzą super bazgroły)

Roczniki z tej parafii od roku 1882-1900 (np.zgony) -niewielu będzie potrafiło wykonać indeksację z minimalną ilością błędów.

Cieszy fakt zamieszczenia dużej ilości skanów metryk oraz ich dostępności dla przeciętnego "Kowalskiego" ,ale już gorzej z użytecznością tych bazgrołów (szczególnie w języku innym niż polski). (Użytkownik o ile uda mu się odczytać interesujące nazwisko ze skorowidza-polskiego (jeśli taki istnieje) nie potrafi samodzielnie odczytać treści zapisanej metryki np.po rosyjsku. "Zawalenie" Internetu takim typem skanów metryk z pewnością nie przyczyni się do popularności genealogi.(Fora genealogiczne zawalone prośbami o odczytanie bądź tłumaczenie).

Roczniki trudniejsze wymagają opracowań już przez doświadczonych specjalistów.

Problem w tym że specjalistów pracujących za darmo jest jak na "lekarstwo"

Daje się odczuć już zakorkowanie w indeksacji parafii warszawskich -łatwiejsze(roczniki zdarzeń) już poszły zostają coraz trudniejsze z którymi "nowicjusze" sobie nie poradzą,a Ci którzy zdobyli już jakieś doświadczenie przy indeksacji, słusznie twierdzą że już swoją wystarczającą cegiełkę do "darmochy dla innych" dołożyli.

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Warszawskie bazy metrykalne

Post autor: marksp » 12 czerwca 2012, 12:50 - wt

Na ukończeniu realizacja funkcji rozróżniania płci osoby poszukiwanej ,mająca na celu ograniczenie ilości wyświetlanych wyników w przypadku bardzo popularnych nazwisk oraz nazwisk w których płeć jest trudna do rozróżnienia po końcówce nazwiska.Ma to bardzo duże znaczenie w funkcji wyszukiwarka (cała Warszawa razem) lub poszczególne parafie w których zdarzenia (zgony,urodzenia,śluby) występują w jednym zbiorze bazy.
Ustawienie domyślne bez (ptaszka) przy osobie to wszystkie o tym nazwisku bez rozróżniania płci np: Szlupowicz (opcja-kiedy wpisane jest tylko poszukiwane nazwisko bez imienia)

Info na :http://www.znajdzprzodka.pl

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Warszawskie bazy metrykalne

Post autor: marksp » 31 października 2012, 22:03 - śr

Raport dla aktów zgonów z Parafii Św.Jana (Katedra)
za okres 1868-1900 łącznie 33 lata (od początku lat"rosyjskich")

Metryk zgonów łącznie 18.294
w tym: - 4694(rekordów) -zapisy dotyczące pozostawionych małżonków
z tego - 2959(rekordów) to nazwiska rodowe Kobiet (ilość nazwisk dużo większa)
w ilości 2959 rekordów (dotyczących nazwisk rodowych kobiet i ich ex małżonków-Vota)
zawarte jest 680 rekordów -nazwisk nieznanych (do uzupełnienia)

Uwaga! jedn rekord może zawierać kilka nazwisk pierwszoplanowych, np rodowe ,ostatniego męża oraz np 3-vota łącznie 5 nazwisk.

Statystyki dla w/w okresu dotyczące Kobiet (pozostawieni mężowie) ilość znanych i
nieznanych pominięto (dotyczy imion pozostawionych mężów)

Przykład błędów wykonujących alfabetyczne spisy końcowe rocznika(powstałe w roku
tworzenia metryki)
tylko kilka przykładów (- nie jest to errata do całości)

Przykłady innych Liter początkowych (utrudniających poszukiwania)

Nr Aktu Metryka Roczny
24/1896 -Rotulska -Kotulska
253/1896 -Kadzikiewicz -Radzikiewicz m.Radzikiewicz
274/1900 -Kolczyńska -Wolczyńska
335/1900 -Kieczkiewicz -Reczkiewicz
386/1868 -Frencel -Arencel

Pomyłki (literówki) w środku nazwiska typu "a" zamiast "o" -pominięte
515/1900 -Brodzicka -Brodzka -nie uwzględnia. zapisu marg. (spotykany błąd)

Płeć:
348/1900 Zarzycki Ludwik /Zarzycka Ludwika (Wdowa zd.Xxxx)
Istotne w przypadku występowania nazwiska rodowego (są wówczas min.2 nazwiska)
189/1899- syn i córka -brak decyzji zapisującego
161/1891 zd.Krauze (suprugow Konopskich) -dla rozpędzonych nazwisko matki
nie jest nazwiskiem rodowym (dopisek na dole metryki)

Pozostałe uwagi:
-Wiele kobiet zapisanych pod nazwiskiem rodowym pomimo statusu wdowy (pominięte nazwiska zmarłych mężów)
-Wiele pozostawionych żon (status wdowca pozostawiającego żonę) bez nazwisk i imion żon
(nieznane świadkom składającym oświadczenie)

Z ciekawostek:
-akty zmarłych w innych państwach (nie wszyscy pochodzący z Warszawy)
-długość życia: 2 sutki (mierzona w sutkach)
-Kilka bonusów nie standartowych- dane owdowiałych wcześniej
(podane nazwiska byłej żony,męża)

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Warszawskie bazy metrykalne

Post autor: marksp » 14 listopada 2012, 13:41 - śr

Analogicznie do poprzedniego raportu przedstawione "okienko rosyjskie" 1868-1900
zgonów z parafii Nawiedzenia NMP (nowomiejska) 27 lat (braki ksiąg 79,83,87,94,99 i 1900)
6 roczników do wyjaśnienia (losy pierwopisów i wtóropisów)

Ilość rekordów 12.628=ilość metryk
Szacunkowa ilość braków (roczniki) ok 2600 rekordów (nie mylić z ilością nazwisk)

Podane zostaną jedynie niektóre przykłady błędów (szczegółowy podział w terminie późniejszym
po weryfikacji rekordów pozostawionych małżonków).

Przykład braków nazwisk w spisach rocznych dla np.dekady lat 1870-80 (jako przykład)
rocz. 1872 Akt446,1873 akt184,1874 akt 271 i 332,1877 akt 318

Znaczna ilość błędów (zniekształconych nazwisk) na etapie zapis w metryce -a utworzony regestr
końcowy rocznika (widoczna nieznajomość liter alfabetu rosyjskiego u tworzącego regestr).
Wyraźne różnice pomiędzy literą zet a żet ,miękie e i interpretacja zapisów "ie" Petkiewicz(Pietkiewicz).
Indeksujący jeden wybrany rocznik mogą nie zauważyć subtelnych różnic (literówek) ,ale indeksujący co najmniej dekadę bez trudu dostrzegą te różnice.

Bardziej szczegółowe dane z większą ilością przykładowych błędów ,po wykonaniu weryfikacji nazwisk.
(utrudnienia-w większości brak transkrypcji polskiej szczególnie lata w wykonaniu wyłącznie rosyjskim tj.
regestr i treści metryk).Wymagane jest podpieranie się bazą danych nazwisk z tej parafii
z ksiąg urodzeń,małżeństw itd.

ODPOWIEDZ