Plan-mapa lokalnego cmentarza parafialnego sposób wykonania

komunikaty, apele, oświadczenia, rezoulcje i inne "poważne" sprawy

Moderatorzy: marksp, JanuszStankiewicz

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Plan-mapa lokalnego cmentarza parafialnego sposób wykonania

Post autor: marksp » 05 lipca 2015, 13:37 - ndz

Do szczegółów rozstawiania prefaba (znicz,kwiaty)

Forma zastosowana w projekcie zapobiegająca rozstawianiu w przypadkowych miejscach (tylko wyznaczone) na płytach poziomych OBJ-ktu 1 "instantiate prefab" dotyczy skryptu Interact2 [dokładna pozycja prefaba (znicz,kwiaty)oraz rotacja dotycząca pref.kwiaty].

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Plan-mapa lokalnego cmentarza parafialnego sposób wykonania

Post autor: marksp » 08 lipca 2015, 10:56 - śr

Po całkowitej weryfikacji (rozstawieniu na mapie) liczba modeli podstaw rozszerzyła się już do powyżej 50 wzbogacając się o nowe typy P07, itd. Bibloteka modeli jak w opisie via SVN . Części pionowe (OBJ 2) to już prawdziwy labirynt wzorów. (Dla spostrzegawczych drobne różnice między modelami).
Całość po połączeni 2 obiektów, to mnożenie ilości modeli podstaw i modeli płyt pionowych.

Wszystko to ma na celu uzyskanie jak najwyższego poziomu odwzorowania,czyli wyglądu jak na FOTO.

Poziom odwzorowania 1 (do 10) to zwykły shape (płaski) na mapie,co najwyżej pokolorowany i stosowany do wykonania mapy w grafice 2D.W mapie tego typu można dodać jeszcze zwrot (pokazanie ułożenia w stosunku do np.alejek).

PS.
Nie trzeba wyjaśniać różnicy w genealogi ,która w dotychczasowej formie zdjęcie grobu (Foto) dalej preferuje tylko "mój dziadek" ,reszta mnie nie interesuje.Grób sąsiedni opuszczony i zaniedbany, ale przecież to nie dotyczy mojej rodziny.

Grób "mojego" wygląda ładnie.Szpecące otoczenie się wytnie lub odpowiednio skadruje ,aby było niewidoczne.

W 3D "niestety" widać sąsiedztwo.

W dzisiejszej genealogi jedno z najczęściej zadawanych pytań -to gdzie ten "mój dziadek został pochowany"
Papiery się zagubiły (zutylizowały) ,po grobie śladu.

Trudno się dziwić takiej sytuacji kiedy w dawnych czasach większość społeczeństwa było "niepiśmiennych".
ale dzisiaj przy nadmiarze wykształconych ,dbałość o przodków i pozostawienie po nich pamięci także odchodzi na dalszy plan.(cmentarze).W następnych pokoleniach nadal będzie aktualne pytanie "gdzie ten (x)dziadek został pochowany?.
Zmieniający się świat ,migracje itd.Ta cała masa bezimiennych grobów na naszych cmentarzach zależy jednak od współczesnych.W przyszłości nie będzie możliwości wytłumaczenia potomnym, że "my współcześni" odziedziczyliśmy "analfabetyzm" po swoich przodkach.

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Plan-mapa lokalnego cmentarza parafialnego sposób wykonania

Post autor: marksp » 10 lipca 2015, 11:46 - pt

Należy zwrócić uwagę (stare części cmentarzy) na wagę (siatek -mesh) w scenie (projekcie)
Bardzo dokładne odwzorowanie architektoniczne (styl ,artysta rzeźbiarz,malarz fresków) nie jest celem tego
projektu .Dla tych koneserów musi wystarczyć Foto (w większości tylko Front).(odwzorowania muzealne).
Oczywiście jest to do wykonania lecz bardzo pracochłonne i czasochłonne.Projekt trwałby latami przy
zaangażowaniu całej masy specjalistów.

Zwiedzanie cmentarza ma na celu orientację w topografii (mijane po drodze alejki -od wejścia
do wybranego nagrobka docelowego) ,zwracanie uwagi na Nazwiska występujące na mijanych nagrobkach ,
Miejsca pamięci i inne.Zastosowany step (krok) odwzorowuje w przybliżeniu ilość czasu potrzebną do
obejścia całego cmentarza.(Bez pośpiesznego biegania po cmentarzu w celu szybkiego zjawienia się
przy wybranym nagrobku). Taki styl może być potrzebny jedynie "pośpieszalskim" ,którzy z różnych ważnych
przyczyn nie mogą zjawić się na cmentarzu osobiście,a dla uspokojenia sumienia i
odfajkowania "obowiązku" np. zapalenia znicza na nagrobku bliskich (znajomych) w dzień Święta zmarłych
chcą to uczynić szybko i nie oglądając nic po drodze ,wychodzą z aplikacji ,aby zająć się
przyjemniejszymi "rozrywkami",ponieważ na cel wirtualnego odwiedzenia bliskich i znajomych przeznaczyli
jedynie 2 minuty,a potrzebny czas na przebycie trasy wynosi 3 min.(np od bramy do miejsca docelowego
na dużych cmentarzach).

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Plan-mapa lokalnego cmentarza parafialnego sposób wykonania

Post autor: marksp » 10 lipca 2015, 16:53 - pt

O kolejnych planach wirtualizacji następnych cmentarzy (dla forum dla zalogowanych) w dziale Informacje.
W zależności od ilości zgłaszających (współtwórca -autor zdjęć) się do wykonania foto z cmentarza. Wszystkie
nagrobki i alejki na cmentarzu.Zdjęcia mają charakter profilowany -na rodzaje obiektów (Ob1 i Ob2).
Podstawa (rodzaj,typ) , oraz płyty do Obj2 ze zbliżeniem napisów (możliwość wykonania tekstury).
Podstawowy etap to tworzenie mapy 2D ,następnie bazy danych i finalny 3D FPP.

W opisie trzeba podać ukierunkowanie grobu (jeśli nie wynika ze zdjęcia) lub ukierunkowanie zaznaczyć na
mapie (może być satelitarna jak w opisie przygotowania mapy).

Priorytet woj. mazowieckie.

Najszybszy jest etap rysowania mapy 2D ,tworzenie bazy danych na podstawie zdjęć. Etap 2 wymaga więcej czasu.

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Plan-mapa lokalnego cmentarza parafialnego sposób wykonania

Post autor: marksp » 23 lipca 2015, 13:30 - czw

Po rozstawieniu podstaw (Obj1) "+"" dane do skryptu Interact2 dla komend: połóż kwiaty ,zapal znicz (poz,rotate)
czas na uporządkowanie Katalogu zdjęć na podstawie ID_grobu (tyle samo zdjęć -jaka ilość grobów). W przypadku posiadania zdjęć tego samego grobu z różnych perspektyw numeracja ID_00002 ,ID_00002-A,B,C itd.

Czas na elementy "pionowe" (Obj2) oraz przygotowanie do skryptu "Dummy Class1" .Zaczynamy od elementów
nie standardowych typu obeliski ,monumenty itd. Cel -przygotowanie całości nie standardowych .Obiekty 1 i 2 mają rozłączny
"Collider"".


Kilka przykładowych zdjęć wykonanych modeli-obelisków (z konkretnego cmentarza) w temacie dla
zalogowanych-uprawnionych.
Mapkol.jpg
Dopisek
Scenę całości (bez obj2) zachować do funkcji radar ,bądź poz na mapie .(pod inną nazwą np.mapa)

Przykład zamieszczony na http://znajdzprzodka.pl/DODATKI/Mapkol.jpg

po rozmieszczeniu na mapie 3049 obiektów (OBJ1). (wybrany cmentarz)

Zrzut ekranowy dla pokazania całości kosztem straty jakości obrazu.
Jest to forma mapy roboczej (kalibracja zgrubna). Korekta właściwych ustawień następuje po dodaniu OBJ2,
dopiero razem tworzy możliwość dokładnych kalibracji ułożenia podstaw.Dla ostatecznej wersji mapy trzeba utworzyć "chowanie się" OBJ2 , aby nie zasłaniał położenia poz.OBJ1.Mapa ma formę obrazu 2D. (Bez poz "Y").

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Plan-mapa lokalnego cmentarza parafialnego sposób wykonania

Post autor: marksp » 26 lipca 2015, 10:23 - ndz

Drobna podpowiedź dotycząca modeli Obj2

Dla zachowania jak najwyższego stopnia odwzorowania [10] w obeliskach, monumentach itd. należy używać modeli "czap architektonicznych" + drobne modyfikacje wzorów( dostępna cała gama w Internecie) , a następnie łączyć je z innymi elementami składającymi się na Obj 2.

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Plan-mapa lokalnego cmentarza parafialnego sposób wykonania

Post autor: marksp » 28 lipca 2015, 11:07 - wt

Potrzebne pomysły oraz "przyjęcie określonych rozwiązań dla figurek sakralnych
stojących na cokołach.( standardowo np.Krzyż). Pozostawienie pustego cokołu czyni
nagrobek mało realnym w stosunku do FOTO.Jest to inna sytuacja niż modele "ciężkich" "ornamentów.
(które można pominąć)

Jednym z rozwiązań dla 3D może być "pocztówka". (ale to znaczny stopień obniżenia skali odwzorowania)

Wykonane modele na podstawie własnoręcznie wykonanych zdjęć (45 figurek -zdjęcia z różnych perspektyw) ze
Starych Powązek w Warszawie (jako źródło wzorów), dają modele przekraczające 64K, co bardzo znacznie "obciąża"
sam model podstawy nagrobka i części OBj 2.( a może być ich dość dużo w jednej scenie)

Niestety w Internecie występuje brak modeli figurek sakralnych.Jeśli się znajdzie jakiś wyjątek to "są"
w podobnej "wadze" jak własnoręcznie wykonane.

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Plan-mapa lokalnego cmentarza parafialnego sposób wykonania

Post autor: marksp » 08 sierpnia 2015, 09:48 - sob

Po wykonaniu i umieszczeniu na scenie (mapie) wszystkich OBJ1 należałoby zachować poz. obiektów

W trakcie rekonstrukcji i po uzupełnieniu danych (np.późniejszym) ,szczególnie obiektów typu "kopczyk"
np. udało się ustalić dane (-rola genealogów) będzie można odtworzyć poz. na mapie "pokaż gdzie był
umiejscowiony" ,po likwidacji zaniedbanego grobu i postawieniu na jego miejscu nowego nagrobka innych osób.

Dotyczy "stare ID_grobu", "nowe ID_grobu" -taka sama pozycja na mapie.

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Plan-mapa lokalnego cmentarza parafialnego sposób wykonania

Post autor: marksp » 09 sierpnia 2015, 12:15 - ndz

Do wizualizacji cmentarza w innych warunkach terenowych (górskie,zagłębienia,kotliny) należy użyć podłoża
z Terrain-em.Są odpowiednie aplikacje 3D tworzące określoną mapę ze strukturą ukształtowania
wykorzystujące odwzorowanie np.systemu WGS 84 i innych ,lub tworzyć terrain ręcznie. Widzenie w (runtime)
perspektywy w dół i pod górę (poruszanie się po ścieżkach pod górę i w dół). Pozostałe elementy modeli 3D
pozostają stałe.
W mapach 2D nie ma to znaczenia (widok z góry).

W wykorzystaniu 3D dalekiej perspektywy ,elementy położone np. w głębokim zagłębieniu są niewidoczne ,a
przy zastosowaniu terenu "płaskiego" byłyby widoczne.Ten fakt nie odzwierciedlałby rzeczywistego
widzeniem z perspektywy FPP (chodzi tu o wysokość postaci -kamera jako oczy-wzrok). W ostateczności można by próbować perspektywy TPP nieco poprawiające ,jednakże terrain jest tu najlepszym rozwiązaniem.

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Plan-mapa lokalnego cmentarza parafialnego sposób wykonania

Post autor: marksp » 13 sierpnia 2015, 17:25 - czw

W dzisiejszym Teleekspresie (13.08 g.17.00) pokazano migawkę z wolontariatu z odnawiania macew na Kirkucie w Polsce.
Widać było spore zaangażowanie i zapowiedzi kontynuowania w latach następnych.

Szkoda że nasze "katolickie" nie budzą takiego zainteresowania i organizacji podobnych inicjatyw.
Czyżby inne nacje były bardziej zorganizowane i bardziej dbające o swoich przodków?.

Może warto nie zazdroszcząc innym ,rozpocząć podobne inicjatywy o które apele od dłuższego czasu
nie przynoszą efektów.

Wystarczy również spojrzeć na mapki .Tereny zachodnie Polski (historia granic) .Widać wyraźnie zainteresowanie
cmentarzami (opracowaniami). W wielu przypadkach widać 10:1 (oraz więcej)w stosunku do pozostałych części kraju.Pytanie może budzić znaczenie tego stosunku ?.

ODPOWIEDZ