MTG co dalej.

komunikaty, apele, oświadczenia, rezoulcje i inne "poważne" sprawy

Moderatorzy: marksp, JanuszStankiewicz

Awatar użytkownika
JanuszStankiewicz
Site Admin
Site Admin
Posty: 73
Rejestracja: 15 września 2009, 21:52 - wt

Stowarzyszenie czy Stowarzyszenie zwykłe

Post autor: JanuszStankiewicz » 20 września 2009, 08:32 - ndz

.
prosze o opinię nt. formy działalności Maz TG - jak podaje strona:
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19890200104&type=3&name=D19890104Lj.pdf

Stowarzyszenie zwykłe wg. USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniachRozdział 6

Stowarzyszenia zwykłe

Art. 40.
1. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające
osobowości prawnej.
2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe,
uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności jego nazwę, cel,
teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.
3. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie
właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący,
podając dane, o których mowa w ust. 2.

Art. 41.
1. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać
założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych
w art. 16. Art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia
zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

Art. 42.
1. Stowarzyszenie zwykłe nie może:
1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
2) łączyć się w związki stowarzyszeń,
3) zrzeszać osób prawnych,
4) prowadzić działalności gospodarczej,
5) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także
korzystać z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

Art. 43.
W sprawach nie uregulowanych odmiennie w tym rozdziale do stowarzyszenia zwykłego
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, z tym że:
1) nie stosuje się przepisów art. 9-13, art. 14 ust. 1, art. 17, art. 20, art. 22-24,
art. 27, art. 30 i art. 31 pkt 2,
2) ilekroć w ustawie jest mowa o statucie, należy przez to rozumieć regulamin
stowarzyszenia zwykłego.wydaje się byc najlepszą formą - ale uwaga - pieniądze na działalność mogą być tylko w formie składek członkowskich !
.
Janusz Stankiewicz
http://www.stankiewicze.com

Awatar użytkownika
JanuszStankiewicz
Site Admin
Site Admin
Posty: 73
Rejestracja: 15 września 2009, 21:52 - wt

Miejsce spotkania

Post autor: JanuszStankiewicz » 20 września 2009, 08:35 - ndz

.
Prosiłbym o pomoc w wynajęciu sali na pierwsze spotkanie - najlepiej na terenie W-wy Centrum, a może jakieś inne propozycje dotyczące miejsca?
.
Janusz Stankiewicz
http://www.stankiewicze.com

Awatar użytkownika
JanuszStankiewicz
Site Admin
Site Admin
Posty: 73
Rejestracja: 15 września 2009, 21:52 - wt

Regulamin działalności

Post autor: JanuszStankiewicz » 20 września 2009, 08:36 - ndz

.
prosiłbym o propozycje regulaminu działalności Towarzystwa - niezbędnego do rejestracji Maz TG
.
Janusz Stankiewicz
http://www.stankiewicze.com

Awatar użytkownika
Artur_Gorzelak
Aktywny użytkownik
Posty: 51
Rejestracja: 16 września 2009, 20:27 - śr

Re: Stowarzyszenie czy Stowarzyszenie zwykłe

Post autor: Artur_Gorzelak » 20 września 2009, 10:18 - ndz

Na początku jest to korzystne, bo mała ilość osób potrzebna do założenia oraz praktycznie brak księgowości, pozwalają szybko wziąć się do pracy. Ale po pewnym czasie zaczną się schody związane z finansowaniem projektów. Jeżeli istnieje możliwość przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w to normalne, to możemy startować ze zwykłym. Jeżeli nie, to zwykłe powinniśmy sobie darować.
pozdrawiam - Artur

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Stowarzyszenie czy Stowarzyszenie zwykłe

Post autor: marksp » 20 września 2009, 10:46 - ndz

Witam
Januszu nie mam pod ręką tej ustawy.
Jak założyć to większość ma jakieś pojęcie chociażby
http://www.zb.eco.pl/inne/uprawnie/zrzut.htm
ale trzeba się mocno zastanowić i podyskutować nie przy otwartej kurtynie.
Artur podnosi ważną sprawę czy jest taka możliwość.
Mazowsze to nie jedna parafia - temat Ogrom pracy jaki nas czeka ,rozpatrywany profil poza regionalny. Wiem że czasami na szybko ,można skończyć bieg na starcie.Nie zawsze co najłatwiej to najlepiej.
Proponuje spotkanie w tym temacie i przeniesienie na inne forum.

przeski

Re: Stowarzyszenie czy Stowarzyszenie zwykłe

Post autor: przeski » 20 września 2009, 14:17 - ndz

Ponawiam pytanie Artura. Czy jest tu ktoś orientujący się w temacie stowarzyszeń?
Jeżeli przeprowadzenie zmiany formy stowarzyszenia zwykłego na stowarzyszenie, które ma osobowoóć prawną nie jest trudne to stowarzyszenie zwykle na początku wydaje się idealne.
Przemek

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Stowarzyszenie czy Stowarzyszenie zwykłe

Post autor: marksp » 20 września 2009, 14:51 - ndz

Przemku jest to pewnie możliwe
bo podaję przykłady poniżej

http://www.invest-komfort.com/stowarzyszenie/

W przypadku późniejszego przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie o
osobowości prawnej (przekroczeniu limitu 15 członków )

http://www.smlp.police.pl/regulamin.aspx
Przekształcenie Stowarzyszenia w stowarzyszenie rejestrowe, z chwilą gdy
liczba członków osiągnie ilość wymaganą ustawą o której mowa w § 1, a formuła
stowarzyszenia zwykłego
będzie niewystarczająca do pełnej realizacji celów stowarzyszonych osób.


ale jakie procedury tego przekształcania ,czy nie bardziej skomplikowane
niż od razu założenie Stowarzyszenia (bez zwykłego) ?

Gospel

Re: Stowarzyszenie czy Stowarzyszenie zwykłe

Post autor: Gospel » 20 września 2009, 16:52 - ndz


Mam kilka pytań:

Art. 4.
2. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką
możliwość.


1.) Nie mieszkam w Polsce i nie jestem pewny, czy mam polskie obywatelstwo. Czy przyszły statut Towarzystwa będzie przewidywał zrzeszenie osób znajdujących się w podobnej sytuacji?

Art.10
3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.


2.) Co w tym kontekście oznacza; osoba prawna oraz członek wspierający? (prawa i obowiązki)

Gospel

marksp
Site Admin
Site Admin
Posty: 494
Rejestracja: 27 marca 2018, 11:51 - wt

Re: Stowarzyszenie czy Stowarzyszenie zwykłe

Post autor: marksp » 20 września 2009, 17:12 - ndz

Cytowany art4 mówi jedynie o miejscu zamieszkania .Nic o obowiązku posiadania
obywatelstwa.
Statut o ile nie zapomni się tam dodać takiego zapisu ,nie będzie przeszkodą ,tym
bardziej przewidywany profil międzynarodowy (ponad regionalny).
Podsumowując -mogą.

Cyt art10

Osoba prawna
Legal person

Definicja :

Jednostka organizacyjna, która została wyposażona przez normę prawną w zdolność prawną i w związku z tym może być podmiotem stosunków cywilnoprawnych.

1. Powstanie osoby prawnej określają odpowiednie przepisy. Wyróżniamy zasadnicze trzy systemy powstania osoby prawnej:
- system aktów organów państwa - osoba prawna powstaje z inicjatywy organu państwa w drodze aktu normatywnego (ustawa, rozporządzenie) albo aktu administracyjnego tzw. aktu erekcyjnego,
- system koncesyjny - osoba prawna powstaje z inicjatywy tzw. założycieli,
- system normatywny - akt normatywny określa w sposób generalny dla danego typu osoby prawnej przesłanki, od których spełnienia zależy powstanie konkretnej jednostki organizacyjnej.
2. W licznych przypadkach osoba prawna powstaje (uzyskuje osobowość prawną) z chwilą wpisania jej do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Ograniczenia zdolności prawnej osób prawnych wynikają z:
- istoty osób prawnych,
- Ustawy,
- Statutu.
4. Do typowych cech osoby prawnej zalicza się:
- strukturę organizacyjną wyposażoną w organy, działające za osobę prawną,
- posiadanie odrębnego majątku,
- zdolność bycia podmiotem praw (w tym prawa podejmowania działalności we własnym imieniu i na własny rachunek) i obowiązków,
- zdolność procesową,
- odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania.
5. Osoba prawna działa poprzez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.
6. Siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.
7. Ze względu na strukturalne i majątkowe powiązania osób prawnych z Państwem wyróżnia się państwowe osoby prawne takie jak: Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, banki państwowe, państwowe szkoły wyższe, fundacje (jeżeli jedynym fundatorem jest Skarb Państwa), państwowe osoby prawne powołane na podstawie oddzielnych ustaw, jednoosobowe spółki handlowe Skarbu Państwa.
8. Osobami prawnymi są m.in.: spółki handlowe, banki, muzea, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, organizacje powołane do obrony interesów zawodowych określonych grup społecznych i inne.

Źródło definicji:

* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Miejsce publikacji: Dz. U. Nr 16 poz. 93

Źródło definicji - międzynarodowe:

* Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2186/93 z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie wspólnotowej koordynacji sporządzania rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych
Miejsce publikacji: OJ L 196 05.08.1993 p.1

Powyżej zdefiniowani nie mogą być członkami Towarzystwa mogą być jedynie
wspierającymi:


Rodzaje członów

Prawo o stowarzyszeniach wymienia członków (zwyczajnych) i członków wspierających. Zasadą jest członkostwo zwyczajne w stowarzyszeniu.
Ustawa nie definiuje pojęcia członka wspierającego i nie określa jego praw i obowiązków, można, więc przyjąć, że jego status określa statut stowarzyszenia. Przyjmuje się, że członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Członek wspierający ma obowiązek udzielania wsparcia stowarzyszeniu. Z reguły członkowie wspierający składają deklarację członkowską, w której wskazują uzgodniony wcześniej sposób wspierania stowarzyszenia. Do ich obowiązków jako członków wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy. Kwestią sporną jest to, czy członkowie wspierający mogą mieć takie same prawa jak członkowie zwyczajni. Wydaje się, że określenie praw członków wspierających analogicznych do członków zwyczajnych jest sprzeczne z intencją ustawodawcy i napotyka na sprzeciw sądów rejestrowych. Wydaje się, że członek wspierający nie powinien mieć czynnego bądź biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia3.
Statuty stowarzyszeń mogą też przewidywać możliwość przyznania, w uznaniu szczególnych zasług dla stowarzyszenia, członkostwa honorowego. Członkami takimi mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Członkom honorowym nie przyznaje się z reguły praw wyborczych, mają oni podobnie jak członkowie wspierający prawo udziału w posiedzeniach organów stowarzyszenia z głosem doradczym. Do pewnej tradycji należy zwalnianie członków honorowych z wszelkich opłat i świadczeń na rzecz stowarzyszenia.

Członkowie Wspierający są osoby prawne – mogą to być w szczególności spółka prawa handlowego, organy państwowe lub samorządowe, organizacje lokalne, międzypaństwowe lub międzynarodowe, które złożyły deklarację członkowską, zostały zaakceptowane przez zarząd Stowarzyszenia i wniosły stosowne opłaty.

bezet

Re: Stowarzyszenie czy Stowarzyszenie zwykłe

Post autor: bezet » 20 września 2009, 20:31 - ndz

Witam

Na stronie http://www.prawnie.pl/files/09323e213ef ... e38b78.pdf
jest zamieszczona Ustawa o stowarzyszeniach.Tekst jednolity.Stan prawny na dz.21.lipca 2008r.

Ułatwienia rejestracyjne stowarzyszenia zwykłego nie rekompensują ograniczeń,jakie nakłada
art.42 ustawy.Jednakże art. 21 stwarza możliwości zmiany statutu stowarzyszenia z chwilą osiągnięcia liczby członków co najmniej piętnastu.Artykuł 21 ustawy nie narzuca konieczności zmiany statutu z chwilą osiągnięcia liczby minimalnej dla powołania stowarzyszenia a jedynie daje taką możliwość.Okres oczekiwania na rozpoczęcie działalności stowarzyszenia zwykłego wynosi 30 dni, czyli jest krótszy jedynie o dwa miesiące. Dla stowarzyszenia ,które być może, zapoczątkowuje swoją np dwustuletnią historię.Dwa krótkie miesiące przydadzą się dla dobrego przygotowania jego startu. Przygotowania można czynić na wielu odcinkach.Jednym z nich może być nawiązanie dialogu z zarządami archiwów diecezjalnych na temat współpracy.Księża kanclerze kurii troszczą się m.in. o archiwa,ale napotykają na wiele barier-rozdział kościoła od państwa.Myślę,że jest to przestrzeń dla towarzystw genealogicznych łączących obywateli ,w większości ochrzczonych w kościele katolickim i szukających w archiwach, także kościelnych,zapisów o swym rodowodzie.Chcemy byc użyteczni dla tych archiwów i możemy występować do sejmików
i marszałków województw o pomoc w programach ratowania archiwaliów.Silne i prężne Mazowieckie Stowarzyszenie Genealogiczne będzie miało tytuł moralny do występowania do władz i instytucji o wsparcie finansowe swego programu działania.Postarajmy się dotrzeć do lokalnych firm i wyjaśnijmy im cele jakie będą nam przyświecać.Wciągnijmy je do współpracy na rzecz ratowania archiwaliów, w których zgromadzone są metryki ich przodków.Zaprośmy do współpracy szkoły.Młodzież jest dobrym sposobem dotarcia do rodziców.Jeśli w parafii nie ma komputera i księgi stare i bardzo stare zalegają w niewłaściwych warunkach a ponadto jest niezbędna rewitalizacja ,to powiedzmy o tym miejscowej społeczności i z udziałem proboszcza poprośmy tę społeczność o pomoc.Właściwe urządzenia służące odkwaszaniu, osuszaniu jak też oczyszczaniu papieru z niszczących bakterii znajdują się tylko w niewielu pracowniach państwowych archiwów. Za rewitalizację archiwaliów archiwa kościelne muszą płacić a pieniędzy te archiwa nie mają i radzą sobie chałupniczymi niemal metodami.
A w archiwach tych leżą metryki milionów polskich obywateli,obecnych i dawnych.Czy powinniśmy pozostać obojętni na los tych ksiąg? Czy możemy zgodzić się na przyjętą przez państwo postawę,ze jest to wyłącznie spawa Kościoła? Mamy prawo upomnieć się udział Państwa Polskiego w ratowaniu tych archiwaliów.A tylko silne Towarzystwo będzie słuchane,będzie partnerem dla władz regionu.Jest tu jeszcze drugi aspekt,moim zdaniem, dość istotny.
Powołanie stowarzyszenia zwykłego,przez mazowieckich genealogów,mających już jakies tam doświadczenie, predestynujące ich do powołania dużego stowarzyszenia,
o szeroko zakrojonym programie, będzie odbierane jako pójście na łatwiznę i może być złym
przykładem do powoływania tymczasowych pseudostowarzyszeń dla załatwienia
partykularnych interesów.Chciałbym się mylić w swym czarnowidztwie,ale widzę takie zagrożenie.
Pozdrawiam
Zygmunt Borowy

ODPOWIEDZ