Indeksy metryk parafii MB Loretańskiej Warszawa-Praga

MBLoret  Parafia MB Loretańskiej Warszawa-Praga
ROK RODZ OZNACZENIA
1826 MI UI--Indeksy (polski)
1826 UI UIr--Indeksy (rosyjski)
1826 ZI UIrp--Indeksy (polski) + (rosyjski)
1827 UI UIa--Indeksy dodatkowe np. z roku 1866 (podwójne)
1827 MI UI-b--Indeksy brak
1827 ZI UI-n--Indeksy niepełne (urwane, brak liter)
1828 MI UI-nr--Indeksy niepełne (rosyjski)
1828 UI UI-xN--Brak Litery N
1828 ZI 1889-bx--Rocznik z brakiem wszystkich ksiąg lub Księgi zdarzenia np. Małżeństw
1829 MI
1829 UI U-urodzenia M-małżeństwa Z-zgony
1829 ZI
1830 MI Linki aktywne do katalogów brakujących skorowidzów -kolor niebieski pogrubiony (Kliknąć) na wybranym roczniku zdarzenia.
1830 UI
1830 ZI
1831 MI
1831 UI
1831 ZI
1832 MI
1832 UI
1832 ZI
1833 MI
1833 UI
1833 ZI
1834 MI
1834 UI
1834 ZI
1835 MI
1835 UI
1835 ZI
1836 MI
1836 UI
1836 ZI
1837 MI
1837 UI
1837 ZI
1838 MI
1838 UI
1838 ZI
1839 MI
1839 UI
1839 ZI
1840 MI
1840 UI
1840 ZI
1841 MI
1841 UI
1841 ZI
1842 MI
1842 UI
1842 ZI
1843 MI
1843 UI
1843 ZI
1844 MI
1844 UI
1844 ZI
1845 MI
1845 UI
1845 ZI
1846 MI
1846 UI
1846 ZI
1847 MI
1847 UI
1847 ZI
1848 MI
1848 UI
1848 ZI
1849 MI
1849 UI
1849 ZI
1850 MI
1850 UI
1850 ZI
1851 MI
1851 UI
1851 ZI
1852 MI
1852 UI
1852 ZI
1853 MI
1853 UI
1853 ZI
1854 MI
1854 UI
1854 ZI
1855 MI
1855 UI
1855 ZI
1856 MI
1856 UI
1856 ZI
1857 MI
1857 UI
1857 ZI
1858 MI
1858 UI
1858 ZI
1859 MI
1859 UI
1859 ZI
1860 MI
1860 UI
1860 ZI
1861 MI
1861 UI
1861 ZI
1862-bx MI-b
1862 UI
1862 ZI
1863 MI
1863 UI
1863 ZI
1864 MI
1864 UI
1864 ZI
1865 MI
1865 UI
1865 ZI
1866 MI
1866 UI
1866 ZI
1867 MI
1867 UI
1867 ZI
1868 MIr
1868 UIr
1868 ZIr
1869 MIr
1869 UIr
1869 ZIr
1870 MIr
1870 UIr
1870 ZIr
1871 MIr
1871 UIr
1871 ZIr
1872 MIr
1872 UIr
1872 ZIr
1873 MIr
1873 UIr
1873 ZIr
1874-b MI-b
1874-b UI-b
1874-b ZI-b
1875 MI-nr
1875 UIr
1875 ZIr
1876 MIr
1876 UIr
1876 ZIr
1877 MIr
1877 UIr
1877 ZIr
1878 MIr
1878 UIr
1878 ZIr
1879 MIr
1879 UIr
1879 ZIr
1880 MIr
1880 UIr
1880 ZIr
1881 MIr
1881 UIr
1881 ZIr
1882 MIr
1882 UIr
1882 ZIr
1883-b MI-b
1883-b UI-b
1883-b ZI-b
1884-b MI-b
1884-b UI-b
1884-b ZI-b
1885 MIr
1885 UIr
1885 ZIr
1886 MIr
1886 UIr
1886 ZIr
1887-bx MI-b
1887-bx UIr
1887-bx ZI-b
1888 MIr
1888 UIr
1888 ZIr
1889-bx MI-b
1889-bx UIr
1889-bx ZI-b
1890 MIr
1890 UIr
1890 ZIr
1891 MIr
1891 UIr
1891 ZIr
1892 MIr
1892 UI-nr
1892 ZIr
1893 MIr
1893 UIr
1893 ZIr
1894 MIr
1894 UIr
1894 ZIr
1895-bx MI-b
1895-bx UIr
1895-bx ZIr
1896 MIr
1896 UIr
1896 ZIr
1897-bx MI-b
1897-bx UIr
1897-bx ZIr
1898-b MI-b
1898-b UI-b
1898-b ZI-b
1899 MIr
1899 UIr
1899 ZIr
1900-bx MIr
1900-bx UIr
1900-bx ZI-b
Koniec wykazu roczników i oznaczenia indeksów