znajdzprzodka.pl Internetowy Słownik Ks.Dr Alojzego Junga (fraza łacińska)

Aktualności O znajdzprzodka.pl Wyszukiwarka Poradnik użytkownika Chcesz więcej? Linki Dodane WebTrees-info Czat-onLine Cmentarze3D GENPARAF7 WEBTREES EX-Forum MAZ TG Kościelny Słownik-wyszuk-POL Kościelny Słownik-wyszuk-LATIN Wyszukiwarka Nazwisk księży

Wyszukiwarka - w kościelnym słowniku ŁACIŃSKO-POLSKI-im

Ks.Dr Alojzy Jougan Wydanie II 1948r.

Słownik zawiera 27.tys 288 ineksów haseł (linki do stron skanu w orginale)

Patrz kol. A/B: to odnośnik do kolumny na stronie orginalnego Słownika (strony słownika 2-kolumnowe) (format plików strony to jpg).

Wyszukiwanie Świętych,Błogosławionych,Czcigodnych poprzedzone zgodnie z zapisem w słowniku kropką, a następnie imię bądź nazwisko (S.B.V.) np: V.STANISLAUS KAZIMIERCZYK

Kościelny słownik łacińsko-polski i jednocześnie encyklopedia-żywotów świętych (itp.) ,różni się zasadniczo od form standartowych słowników łacińskich.

Wyszukiwana "fraza polska" (dokładne wyszukiwanie) w wersji LIGHT może znaleźć się również jako wynik wyszukiwania w innych niż oczekiwana w stantardowym słowniku np. "udać się",znajdzie się w żywocie "Świętego",który zamierzał "udać się do.." (np.) S.JOANNES.

Przejdź do Słownika frazowego w Menu Głównym powyżej (wyszuk-POL) i wpisz słowo łacińskie zamiast polskiego. Słownik nr-2 jest bardziej uniwersalny,ponieważ posiada dodatkowe zwroty łacińskie użyte tylko w opisie znaczenia hasła głównego (pisane małymi literami),a nie ujęte w Wykazie-Indeksie słów zawartych w słowniku pisanych dużymi literami jako hasło główne.

Dla przykładu zwrot łaciński puerilc zawarty jest w haśle łacińskim DECUS i w tej wersji słownika wynik wyszukiwania tego zwrotu będzie negatywny.


Po wpisaniu (min. 2-ch znaków, wielkość liter bez znaczenia) naciśnij przycisk Szukaj. Wyrazy wieloczłonowe wpisywane ze spacją typu np. missa cantata.

Jeśli nie znajdziesz szukanego wyrażenia (w tym stylu słownika) przejdź tutaj ===>Kościelny Słownik-wyszuk-POL i wpisz ponownie to samo wyrażenie łacińskie.

Szukane wyrażenie łacińskie
Hasło łacińskie wpisz w okno poniżej: (bez polskich znaków)
 
Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w odrębnym oknie 
 
Klick na link wybranej strony hasła (w oknie wyniku wyszukiwania) wyświetli skan strony (znaczenie,objaśnienie) w słowniku (pliki jpg) lub do wyboru gotowe objaśnienie polskie wybranego hasła w pliku html.Klick na link (plik html).
 
Najdłuższe wyrażenie łacińskie w słowniku (55 znaków) to:
MANIFESTATIONIS IMNACULATAE B.M.V.A SACRO NUMISMALE

Wstecz           Powrót na górę