Drzewo wzor

Statystyki — Drzewo wzor

Drzewo genealogiczne zostało uaktualnione 22 listopada 2017.

Osoby
Mężczyźni
31
43,7%
Kobiety
40
56,3%
Liczba nazwisk
Rodziny
Źródła
Multimedia
Repozytoria
Wydarzenia
93
Użytkownicy
1
Rok pierwszych urodzin
1757
Rok pierwszej śmierci
1801
Średnia długość życia
22
Mężczyźni: 42   Kobiety: 13
Najwięcej dzieci w rodzinie
9
Dane te są prywatne i nie mogą być pokazane.
Średnia liczba dzieci w rodzinie
2,2
Artykuły
Nowa odsłona wyszukiwarki metryk Boglewice[00008]
13 marca 2019 - 9:52:37

Nowa odsłona wyszukiwarki Nazwisk i metryk od 1763-1965(unikaty 1821,22,25) parafii Boglewice.

Dodatkowo indeksy zmarłych z lat 1946-65 (bez skanów).Jeden klick-pokaż i jesteś w metryce bez zbędnego szukania w spisach roczników i podziału na Zdarzenia(U,M,Z).Szczególnie zwrócić uwagę na U1825(rodzice) i np.Z1848.

Przed rocznikiem prefix rodzaju zdarzenia.
link  http://znajdzprzodka.pl/Bogmet.html

Dla wnikliwych!
Kto odgadnie nazwiska małżonków (Boglewice[00008]) rocznik M1799/0003 lub inny Nr14) reprezentowanych przez Karola Seweryniaka i Antoninę Augustyniak?

 

Drzewo genealogiczne Nazwiska z całej parafii
19 stycznia 2018 - 11:09:45

Tricki i Tipsy

Użytkownik Webtrees (zalogowany) może eksportować całe drzewo (np.Cichocki_Warszawa 2195 osób) do pliku *.ged (GEDCOM).Domyślnie plik ten kodowany jest w UTF-8.(Dostępna jest również opcja kodowania znakóww ISO8859-1 ,czyli LATIN-1). Język polski wymaga ISO8859-2 (LATIN-2).

Import tego pliku (GEDCOM) do własnego programu off line(plik wykonywalny typu exe)Np.FTB itd. będzie wymagał konwersji z UTF-8 na np.ANSI z kodowaniem Windows1250 (jeśli używany program własny) nie posiada automatycznego rozpoznawania i prawidłowego przekodowania do LATIN-2.
Przekodowanie jest czynnością prostą np.za pomocą notepad++.

Większość dostępnych programów do drzew genealogicznych (typu off line) posiada standartowy podział na gałęzie rodzin,czyli praktycznie ograniczona ilość wyświetlenia prostokątnych diagramów członków danej rodziny (gałęzi).

Aby wyświetlić np.w omawianym wyżej przypadku,wszystkie prostokąciki diagramu (2195 osób,836 rodzin) na jednym Ekranie (Formatce ),można użyć programu (off line) Great Family v.2.2. (nie ma znaczenia czy rodziny są ze sobą spokrewnione, czy łączy ich jedynie wspólne nazwisko lub nazwisko podobne).

Proponowany program od dawna jest już nie modernizowany i posiada jedną zasadniczą wadę tzn.Forma notatki (w Gedcomie "NOTE") sporządzana jest jako odrębny plik typu txt.Jest i na to rada.Należy wykorzystać dostępne w tym programie (GF) pola o nazwie "Occupation-zawód" i kolejne pole "Source".

Przy imporcie/exporcie z tego programu (GF v2.2) do plików ged (Gedcom) "Source" służy do przchowywania (edytowania) zapisu typu notatka (przekształcenie na NOTE) np Akt U134/1850[00180],Akt M0002/1875[00144],Akt Z1200/1900[00147].Inaczej wspólna "NOTE" dla danej osoby,w której wymienione są n-ry aktów dotyczących Urodzenia,Małżeństwa i Zgonu ,rocznik księgi oraz w nawiasie kwadratowym nr identyfikacyjny parafii w której sporządzono akt-dokument.

Powyższe przeznaczone jest dla b.dużych drzew np.10 tys rekordów bazy danych dotyczących wybranego Nazwiska z parafi np.miejskiej (Warszawa) z okresu 100 lat,gdzie łączna ilość wszystkich sporządzonych aktów (i inne nazwiska) w tym okresie
wynosi np.500tys.

 

Import GED z innych programów
27 sierpnia 2016 - 8:01:02

Wielokrotnie zdarza się że po imporcie plików GED wykonanych w innych programach genealogicznych ,w nowym utworzonym drzewie występuje połączenie (brak przerw) między imionami i nazwiskami ,oraz inne nieprawidłowości typu wyświetlanie polskich znaków.

Program Webtrees jeśli w nagłówku pliku *.ged ma "CHAR ANSI" przyjmuje stałą interpretację polskich znaków ,co jest przyczyną niepoprawnego wyświetlania ,ale najlepszym rozwiązaniem jest wpisanie w imoprtowanym pliku w nagłówku "CHAR UTF-8" jednocześnie zaznaczając cały tekst pliku ged i konwertując go do formatu utf-8 (edytor tekstu np.notepad++).

W edytorze tym zobaczymy również zapis nazwiska i imienia np. Jan/Kowalski/.

W imporcie należy dla prawidłowego działania (wyświetlania oddzielnego) zamienić w całym tekście "ukośnik" na "spacja ukośnik" tj. "/" na " /".

Przy zaznaczonym tekście konwertowanym już z ANSI na UTF-8 (cały zamarkowany) powyższa zamiana ukośnika to sekunda.

Po dokonaniu tych korekt i ponownym zapisaniu zmian dokonanych w importowanym pliku gedcom ,można go już spokojnie importować do Webtrees.

Należy pamiętać o zasadzie :

Miejscowości w metrykaliach nie zawsze pokrywają się z miejscowościami usytułowania parafii.W różnych okresach czasowych przynależność danej miejscowości-zdarzenia może być zapisana w kilku sąsiednich parafiach.

Bywają przypadki,że nawet małe miejscowości w tym samym czasie (okresie) przynależą do więcej niż jednej parafii.(duże miasta to prawie reguła).

Powołując się na akty metrykalne jako dokumenty potwierdzające zapisany FAKT(zdarzenie) o wiele ważniejszym  od nazwy miejscowości (zdarzenia) jest Parafia w której odnotowano w księgach ten FAKT.

Zapisy w notatkach diagramowych: Zastosowane w drzewie Cichocki Warszawa

jako zakładka Źródło (SOURCE),a w Zakładkach Notatka (adresy -uluce zamieszkania)

M00002/1854[00180].

Kolejno M (rodzaj zdarzenia U,M.Z): 00002 Nr aktu:/1854 rocznik księgi zdarzenia: [00180] Nr identyfikacyjny parafii

Wygodny w używaniu i zapisywaniu danych z parafialnych ksiąg metrykalnych NR IDENTYFIKACYJNY PARAFII

Parafie polskie i kresowe

Ulubione
Informacja

Nowa odsłona wyszukiwarki Nazwisk i metryk parafii Boglewice[00008] od 1763-1965(unikaty 1821,22,25).

Dodatkowo indeksy zmarłych z lat 1946-65 (bez skanów).Jeden klick-pokaż i jesteś w metryce bez zbędnego szukania w spisach roczników i podziału na Zdarzenia(U,M,Z).

Szczególnie zwrócić uwagę na U1825(rodzice) i np.Z1848.Przed rocznikiem prefix rodzaju zdarzenia. (Sprawdź działanie i styl bazy).
link  http://znajdzprzodka.pl/Bogmet.html 

W tym dniu
Brak wydarzeń na dziś.
Pokaz slajdów
W tym drzewie genealogicznym nie ma zdjęć do wyświetlenia.