Kategoria:INDEKSACJA I DIGITALIZACJA METRYK PARAFIALNYCH

Z GENPARAF7
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Strona główna


Lista nazwisk najaktywniejszych wolontariuszy w pracach digitalizacyjno-indeksacyjnych dotyczących metryk parafialnych.

Można wpisywać osoby zasługujące swoją pracą na uznanie i szacunek ,aby choć w ten sposób docenić ich wkład pracy i pokazać,że praca ta jest dostrzegana przez innych.Należy promować te osoby ,aby nie pozostawały bezimiennymi ,a ich wysiłek nie był przypisywany jedynie INTERNET-owi jako głównemu dobrodziejowi.Wszyscy korzystający z pracy wolontariuszy muszą pamiętać ,że to nie INTERNET wykonał 100 tysięcy indeksów lub zdjęć ksiąg metrykalnych,ale konkretny człowiek o imieniu i nazwisku poświęcił na to parę lat swojego życia.

Nie jest intencją tworzącego tą kategorię , aby poszukiwacze internetowi bombardowali i zapychali skrzynki pocztowe najaktywniejszych różnymi prośbami o sprawdzenie czy jest ...? czy ma skan itp. jak ma to miejsce na dzień dzisiejszy.

Jeśli indeksy zostały upublicznione ,należy szukać w miejscach gdzie zostały udostępnione. Wolontariusz jeśli miał wolę udostępnienia - to wszystko co było potrzebne udostępnił. Korzystając z tak wykonanych indeksów należy zwracać się tylko i wyłącznie do Archiwów ,USC i parafii o dalsze dodatkowe informacje.

Zasada obowiązująca do poniższej listy

  • Wolontariusz nie odpowiada zainteresowanym na żadne dodatkowe pytania i po upublicznieniu indeksów nie ma takiego obowiązku.

Jedynie wyraźna zapisana deklaracja wolontariusza ,że udziela dodatkowych informacji może być odstępstwem od reguły.


  • Pomocnik do edycji tej strony w tej kategorii:--kliknij na link pomocy ...[1]


Strony w kategorii „INDEKSACJA I DIGITALIZACJA METRYK PARAFIALNYCH”

Poniżej wyświetlono 2 spośród wszystkich 2 stron tej kategorii.