Diecezja Pińska

Z GENPARAF7
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Archidiecezja Lwowska-LEOPOLIENSIS...Archidiecezja Wileńska-VILNENSIS...Diecezja Mińska i Mohylewska-MINSCENSIS et MOHILOVIENSIS...*Diecezja Łucka-LUCEORIENSIS


  • Dekanaty Diecezji Pińskiej stan na 1938/1939 r.

* Baranowicki-PI-(Baranovicensis) * Bielski-PI-(Bielscensis) * Brański-PI-(Branscensis) * Brzeski-PI-(Brestensis) * Ciechanowiecki-PI-(Cichanowiecensis) * Drohiczyński-PI-(Drohiczynensis) * Iwieniecki-PI-(Ivieniecensis) * Janowski-PI-(Janowiensis) * Kobryński-PI-(Kobrynensis) * Lachowicki-PI-(Lachowicensis) * Kosowski-PI-(Kosowiensis) * Łuniniecki-PI-(Łuniniecensis) * Nieświeski-PI-(Niesviesensis) * Nowogródzki-PI-(Nowogrosensis) * Piński-PI-(Pinskensis) * Prużański-PI-(Prużanensis) * Stoliński-PI-(Solinensis) * Stołowicki-PI-(Stołovicensis) * Stołpecki-PI-(Stołpcensis)